Kunngjøringer er styrets offisielle kanal for å informere andelseierne om hva som skjer i borettslaget. Kunngjøringene er vanligvis en A4-side og blir delt ut i postkassene eller sendt som epost. Gi beskjed til styret dersom du ønsker å endre leveringsmetode. I snitt kommer det ut cirka en kunngjøring i måneden.

Det kan være viktig informasjon i kunngjøringene. Vi oppfordrer derfor alle til å ta seg tid til å lese dem når de kommer ut, og sørge for at innholdet er forstått.

Tidligere kunngjøringer

Alle kunngjøringer som er gitt ut kan leses og lastes ned fra listen under.

1 2