Kunngjøringer

cheerful young woman screaming into megaphone

Kunngjøringer er styrets offisielle kanal for å informere andelseierne om hva som skjer i borettslaget, og det forventes at alle beboere leser og forholder seg til innholdet i disse når de kommer ut. Viktig informasjon vil selvsagt alltid også bli publisert på hjemmesidene. Borettslagets Facebook-side er derimot kun ment for praktisk og uformell informasjonsdeling, og må derfor ikke være din eneste kilde til informasjon fra styret.

Kunngjøringene er vanligvis en A4-side og blir delt ut i postkassene eller sendt som epost. Gi beskjed til styret dersom du ønsker å endre leveringsmetode. I snitt kommer det ut cirka en kunngjøring i måneden.

Det kan være svært viktig informasjon i kunngjøringene. Ta deg derfor tid til å lese dem når de kommer ut, og sørg for at innholdet er forstått.

Tidligere kunngjøringer

 • Kunngjøring 2024-03
  Dugnad Vårens dugnad blir avholdt lørdag 4. mai kl. 14.00. Oppmøte ved flaggstanga. Om du ikke har anledning, og likevel gjerne vil gjøre en innsats er det bl.a. mye søppel og kongler rundt om på gressplener, i grøfter og langs gjerdene som kan plukkes. Husk å IKKE bruke svarte søppelsekker da dette er ulovlig avfall…
 • Kunngjøring 2024-02
  Skattemeldingen 2023 I den forhåndsutfylte selvangivelse er det oppgitt tre poster som stammer fra borettslagets opplysninger til skattemyndighetene. For å spare regnskapsførers arbeid og portoutgifter har vi ikke sendt ut disse opplysninger til hver enkelt. De er like for alle andelseiere og er: Inntekt (del av inntekt fra borettslaget): 10 Fradrag (del av kostnader i…
 • Kunngjøring 2024-01
  Generalforsamling Generalforsamling i Linjebo Borettslag vil bli avholdt tirsdag 4. juni kl. 18.00 på fellesarealet. Egen innkalling kommer. Saker som ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 1. mai 2024. Valgkomitéen består av Grethe Fjelly, Ringvegen 19D og Trine Smestad, Rådhusvegen 17B. Kandidater til verv skal sendes til dem, ikke til styret….
 • Kunngjøring 2023-07
  Dugnad høst Etter oppfordring vil vi prøve å ha høstens dugnad i en helg for å se om det kan få flere andelseiere til å delta. Vi satser derfor på dugnad søndag den 8. oktober. Møt opp kl. 14.00 ved flaggstangen. Er du forhindret denne søndag er det bare å ta kontakt med styret, så…
 • Kunngjøring 2023-06
  Husleieøkning Det er kanskje ikke noen stor overraskelse, men det vil dessverre være nødvendig å øke husleien f.o.m. forfall 25. oktober – dvs. for 4. kvartal. Dette skyldes både økte renteutgifter og et generelt stort vedlikehold i år – til høyere priser enn tidligere. Husleien vil fra 4. kvartal bli kr. 6.000,-. Ventilasjon Vi har…
 • Kunngjøring 2023-04
  Maledugnad Etter veldig fint oppmøte og god innsats under vasking av garasjene er det nå maling som står for tur.Torsdag 15. juni kl. 18.00 maler vi garasjene i Sør. Kommer det mange nok vil det også bli et lag som tar for seg å vaske den lille garasjen (D) i Nord. Flaggheiser Vi søker etter…
 • Kunngjøring 2023-03
  Dugnad Vårens dugnad blir avholdt 4. mai kl. 17.00. Oppmøte ved flaggstanga. Om du ikke har anledning, og likevel gjerne vil gjøre en innsats er det bl.a. mye søppel og kongler rundt om på gressplener, i grøfter og langs gjerdene som kan plukkes. Styret har innkjøpt 2 stk. Fiskars opplukkere som kan anvendes. Husk å…
 • Kunngjøring 2023-02
  Generalforsamling Linjebo Borettslags generalforsamling 2022 vil bli avholdt 31. mai kl. 17.00 på fellesarealet. Noter datoen – egen innkalling kommer. Bemerk at det i år er to styremedlemmer på valg, og valgkomiteen er på utkikk etter kandidater. Meld ditt kandidatur eller foreslå andre (som må være spurt først) til Mohamed Belgaid, Rådhusvegen 15D eller Erik…
 • Kunngjøring 2023-01
  Godt nyttår til alle store og små i Linjebo. Husleie Som tidligere nevnt er det dessverre nødvendig at husleien bli satt opp med virkning fra forfall 25. januar. Den nye husleien blir kr. 5.500,- per måned. Vi skjønner at dette er drøyt hopp, men det er store økninger ikke minst i rentekostnader og kommunale avgifter….
 • Kunngjøring 2022-06
  Husleie Det blir i disse dager lagt ut ny husleiefaktura for 4. kvartal i nettbanken (eller i postkassen). Som sikkert alle vet øker renten og alle andre kostnader kraftig i øyeblikket, men husleien er ikke satt opp ennå! Det ser ut som om vi klarer å holde husleien uendret ut 2022, men det må dessverre…
 • Kunngjøring 2022-05
  Som tidligere opplyst blir det fødselsdagsfest for Linjebo som fyller 60 år i år. Lørdag den 18. juni kl 17.00 på fellesarealet. Bespisning med litt drikke til. Påmelding senest 12. juni til Grethe Fjelly – tlf. 90056687 – grethe@linjebo.no.
 • Kunngjøring 2022-04
  Beboermøte 3. mai AVLYST Beboermøtet som er oppsatt tirsdag 3. mai er avlyst. Det vil i stedet komme et forslag opp på generalforsamlingen. Derfor minner vi også på: Generalforsamling 2021 Generalforsamling for 2021 vil bli avholdt tirsdag den 24. mai kl. 18.00. Vi tar sikte på å ha forsamlingen på utearealet igjen i år. Egen…
 • Kunngjøring 2022-03
  Beboermøte 3. mai kl. 18.00 Styret innkaller med dette til beboermøte på fellesarealet. Det er værforbehold, og møtet vil bli utsatt om været ikke er passende. Agenda er at en andelseier ønsker å endre et punkt i Estetisk enhetsplan. Da styret ikke har myndighet til å endre eller gi dispensasjon til planen, må det avholdes…
 • Kunngjøring 2022-02
  Gratulerer med dagen Linjebo fyller 60 år i år. Datoen er i dag den 2. april, da det første huset sto innflyttingsklart i 1962 (Rådhusvegen 13). Se vedlagte «fødselsattest». Styret mener et slik jubileum bør markeres og har satt av datoen lørdag 18. juni til en bursdagsfest. Mer info kommer. Husleieøkning – påminnelse Som bekjent…
 • Kunngjøring 2022-01
  Husleieøkning Det er dessverre nødvendig å øke husleien/felleskostnadene. Med virkning fra april (forfall 25.04) vil husleie være kr. 5.000,-Styret har diskutert saken nøye og er klar over at det kan virke som en drastisk økning. Det har dog ikke vært økning i husleie siden 2019, og med økte renteutgifter, økte kommunale avgifter og generell prisstigning…
 • Kunngjøring 2021-09
  Vinteren står for døren og vi minner om de tradisjonelle sakene på denne tiden av året: Parkering Det kommer sikkert snø og vi minner om at parkering IKKE må være til hinder for snøbrøyting. Styret vil oppfordre alle til å bruke garasjene til parkering og ikke parkere ved husrekkene. Det vil dessuten forhindre tomgangskjøring –…
 • Kunngjøring 2021-08
  Høstdugnad Mandag 11.10 kl. 17.00. Oppmøte ved flaggstanga.Om du ikke har anledning, og likevel gjerne vil gjøre en innsats er det mye søppel og kongler rundt om på gressplener, i grøfter og langs gjerdene som kan plukkes. Styret har innkjøpt 2 stk. Fiskars opplukkere som kan anvendes. Husk å IKKE bruke svarte søppelsekker da dette…
 • Kunngjøring 2021-07
  Beboermøte, endret Estetisk enhetsplan Det ble avholdt et kort beboermøte den 26.08 der 11 beboere med 3 fullmakter trosset vinden og vedtok en endring av Estetisk enhetsplan. Det er bare ett avsnitt i punkt 1. Paviljonger som ble endret. Her er hele punktet med understrekning av de nye reglene: Det er ikke tillatt med paviljong…
 • Kunngjøring 2021-06
  Beboermøte 26. august kl. 17.00 Styret innkaller med dette til beboermøte på fellesarealet. (Det er værforbehold, og møtet vil bli utsatt om det ikke er hyggelig vær). Bakgrunnen er at en andelseier ønsker å endret ett punkt i Estetisk enhetsplan. Da styret har ikke myndighet til å endre eller gi dispensasjon til planen, må det…
 • Kunngjøring 2021-05
  P-forbud i Rådhusvegen Som man kanskje vil ha sett, har kommunen nå innført parkeringsforbud langs Linjebo i Rådhusvegen. Vi regner med at det i en overgang kan bety litt parkeringsproblemer på Linjebos område, og det er derfor en anledning til å minne om parkeringsreglene. Vedlagt finner du p-kartet for Linjebo. Styret mener at det beste…
 • Kunngjøring 2021-04
  Generalforsamling 27.05.2021 Referatet fra generalforsamlingen er vedlagt. Flaggheiser Linjebos flaggheiser gjennom mange år ønsker avløsning. Vi søker derfor etter en beboer som kan heise og fire flagget på offentlige flaggdager. Kontakt styreleder snarest mulig. Parkering og kjøring grøntareal! I referat fra generalforsamlingen vil dere se at det ble tatt opp den stadige parkering og tilmed…
 • Kunngjøring 2021-03
  Kosting av grus Det vil bli kostet internveier og garasjeområde fredag 23. april. Arbeidet vil starte tidlig på dagen. Vennligst sørg for å fjerne alle biler så feieren kommer til – ellers plikter bileier selv å koste etterpå. Maling av hus Oppstarten av maling i Ringvegen 15 og 17 er ennå ikke fastsatt. Før maling…
 • Kunngjøring 2021-02
  Generalforsamling Linjebos generalforsamling 2020 vil bli avholdt 27. mai kl. 18.00. Vi tar i bruk fellesarealet etter gode erfaringer i fjor.Det vil komme en egen innkalling, men noter datoen allerede nå. Dersom været skulle vise seg å bli dårlig, vil generalforsamlingen bli utsatt. Takk Styret har lyst å bringe en takk til Jarle Nordengen for…
 • Kunngjøring 2021-01
  Brannslokkere Våre brannslokkere skal etter forskriftene byttes ut hvert 10. år, og det er nå tid for det. Det vil skje den 28. januar, og brannslokkere kan avhentes i styrerommet: torsdag 28. januar kl. 18.30-20:00. Om det ikke lar seg gjøre å hente som ovenfor, så ta kontakt med styreleder for annen avtale. Andelseier kan…
 • Kunngjøring 2020-11
  Søppelsortering Alle har fått Miljøposten fra ØRAS i postkassen, vennligst les den litt nøye og følg kildesorteringen. Det sparer oss all for bry og i verste fall penger. ØRAS er gått bort fra tømmekalender i posten, og bruker nå appen «Min renovasjon». Kan du ikke bruke appen, så ta kontakt med styret og få en…
 • Kunngjøring 2020-10
  Steng av vannet Det er snart fare for nattefrost og vi minner om at vann til utekraner må stenges, og kraner tømmes. Rørene må luftes med ventil ved inne-kranen. La deretter kranene ute stå åpne for å hindre at rør/kraner fryser i stykker. Ved skader på rørene som skyldes dårlig tømming/lufting dekker ikke borettslaget reparasjonen….
 • Kunngjøring 2020-09
  Linjebomarked Lørdag den 5. september kl. 12.00-15.00 vil en del barn og foreldre sette opp boder på fellesarealet og ha loppemarked. Det er et offentlig arrangement, og eventuelle besøkende utenfra vil få beskjed om ikke å parkere på Linjebos område. Styret er positiv til ideen, og eksperimentet. Vi håper det ikke vil skape problemer eller…
 • Kunngjøring 2020-08
  Beboermøte og ny Estetisk enhetsplan Linjebo hadde beboermøte onsdag 17. juni, og det ble gjort en gjennomgang av Estetisk enhetsplan. Den oppdaterte planen kan lastes ned her. En viktig grunnregel er at hensynet til naboen alltid må veie veldig tungt. Som nevnt tidligere ble blant annet reglene for paviljonger diskutert. Disse er nå endret, som…
 • Kunngjøring 2020-07
  Beboermøte 17. juni kl. 18.00 Det blir beboermøte på fellesarealet. Første punkt på dagsordenen er å vedta retningslinjer for beboermøte. Styret har foreslått følgende: Beboermøtet i Linjebo er en møteplass mellom beboerne og styret, hvor andelseiere informeres om hva styret jobber med, hva som rører seg i nærområdet og lignende. Det skal også være mulighet…
 • Kunngjøring 2020-06
  Beboermøte 17. juni kl. 18.00 Som nevnt i generalforsamling 14. mai vil styret innkalle til Beboermøte, og vi satser på at været blir bra nok til å avholde det på fellesarealet onsdag 17. juni kl. 18.00. På dette «stiftende møte» må vi først vedta retningslinjer, og styret forslår som følger: Beboermøtet i Linjebo er en…
 • Kunngjøring 2020-05
  Referat generalforsamling 14. mai Tross uvanlig lav mai-temperatur ble generalforsamlingen avholdt på fellesarealet 14. mai. Det ser ut som om det er mulig å gjennomføre generalforsamlinger her også i fremtiden. Styret vil overveie om det skal være standard heretter.Vedlagt følger referat.Det nevnte beboermøte vil bli avholdt om ikke lenge. Dugnad lekeplass Det gjenstår lite grann…
 • Kunngjøring 2020-04
  Generalforsamling 14. mai Det vil bli avholdt generalforsamling 14. mai. Innkalling følger vedlagt. Koronatiltakene virker inn på hvordan det er mulig å gjennomføre generalforsamlingen (GF). Myndighetene har ganske visst åpnet for at GF i foretak som Linjebo kan utsettes til senest 31. oktober, men da Linjebo har et unikt fellesareal har vi muligheten for å…
 • Kunngjøring 2020-03
  Generalforsamling 14. mai Det blir avholdt generalforsamling 14. mai i Jessheim Misjonssenter, Trondheimsvegen 56. Egen innkalling kommer. Koronatiltakene virker inn på hvordan det er mulig å gjennomføre generalforsamlingen, men noter sted og tid inntil videre beskjed. Borettslagsloven sier at vi skal ha avholdt generalforsamling innen utgangen av juni, men myndighetene jobber med et forslag om…
 • Kunngjøring 2020-02
  Styret håper alle er friske og klarer seg i denne koronatid. Dugnad Vårens dugnad blir avholdt 23. april kl. 17.00. Vi tar forbehold om at koronatiltakene tillater å avholde dugnad, og vil se på hvordan det med de største hensyn til smittefare kan la seg gjøre å gjennomføre dugnaden. Det er som vanlig oppmøte ved…
 • Kunngjøring 2020-01
  Brannslokkere Våre brannslokkere skal kontrolleres hvert 5. år, og det er nå tid for det. Kontrollen gjelder bare den ene brannslokker som er utlevert av borettslaget. Det vil skje den 5. mars, og brannslokkere bes innlevert i styrerommet onsdag 4. mars kl. 18-20 Brannslokkere vil bli utlevert igjen samme sted torsdag 5. mars fra kl….
 • Kunngjøring 2019-09
  Garasjeporter og frost Det har vist seg å være noen problemer med våre garasjeporter ved frostgrader. Porten fryser fast til bakken og kan være veldig hard å få opp. For de som har automatisk portåpner kan det muligens i tillegg være risiko for at motoren til åpneren kan ta skade om man forsøker å åpne…
 • Kunngjøring 2019-08
  EL-billading Som nevnt i Kunngjøring 06/2019 skal Linjebo klargjøre infrastruktur for lading av EL-biler. Styret har innhentet tilbud og valgt en leverandør til jobben, PSV Elektro, Jessheim, som vil installere en Zaptec løsning som er et norskprodusert «smart system» som oppfyller alle offentlige krav og dessuten gir styret et lettvint system for overvåking av strømforbruk….
 • Kunngjøring 2019-07
  Vinteren står for døren og vi minner om de tradisjonelle sakene på denne tiden av året: Parkering Det er meldt om mulig snø og vi minner om at parkering IKKE må være til hinder for snøbrøyting – hverken på Linjebos område eller i Rådhusvegen. Styret vil oppfordre alle til å bruke garasjene til parkering og…
 • Kunngjøring 2019-06
  Søppelsortering Kommunen er igjen gått over til 2-ukers intervall på tømming av søppel. Det er derfor nå enda viktigere å sortere søppel riktig. Svarte søppelsekker blir under ingen omstendigheter godtatt i restavfallet. Dugnad Høstens dugnad blir avholdt 10. oktober kl. 17.00. Oppmøte ved flaggstanga. Om du ikke har anledning, og likevel gjerne vil gjøre en…
 • Kunngjøring 2019-05
  Sommerfest Linjebos tradisjonelle sommerfest for beboere blir avholdt Lørdag 24. august kl. 17.00. Som i fjor vil Linjebo holde potetsalat, salat og annet tilbehør samt drikke til barna, men den øvrige maten må hver enkelt lage i egen andel. Bord vil være stillet opp på fellesarealet. Gressklipper Den siste av våre små gressklippere er nå…
 • Kunngjøring 2019-04
  Nye dekodere Det har vært en hel del forvirring omkring de nye dekodere som Telenor har sendt ut. Telenors kundeservice har til dels også feilinformert de som har tatt kontakt med dem, og styret har hatt litt av et strev med å finne ut hva som egentlig skjer og skal skje. Her er noen punkter…
 • Kunngjøring 2019-03
  Dugnad Vårens dugnad blir avholdt 25. april kl. 17.00. Oppmøte ved flaggstanga. Om du ikke har anledning, og likevel gjerne vil gjøre en innsats er det mye søppel rundt om på gressplener, i grøfter og langs gjerdene som kan plukkes. Styret har innkjøpt 2 stk. Fiskars opplukkere som kan anvendes. Husk å IKKE bruke svarte…
 • Kunngjøring 2019-02
  Utskifting av kjøkkenavløp Styret har tidligere kunngjort at det vil bli foreslått på generalforsamlingen i mai å skifte ut alle kjøkkenavløp. Undersøkelser i ettertid har vist at det er presserende å gjøre dette, og fremfor å vente på vedtak i mai – og forsinkelse av utskiftingen – har styret derfor besluttet å sette dette i…
 • Kunngjøring 2019-01
  Søppel – kildesortering m.v Styret ser dessverre at det er en del uønskede forhold omkring avfall rundt om. Vi ber derfor om at alle setter seg inn de regler som ØRAS har sendt ut – de er vedlagt denne kunngjøring også. Det finnes også en del informasjon om dette på borettslagets hjemmesider. Det er bare…
 • Kunngjøring 2018-12
  Vinter og adventstid står for døren og det er på tide å minne om de tradisjonelle sakene på denne tiden av året. Røykvarslere Vi minner om at batteriet til røykvarslere må skiftes en gang i året. Med advent for døren er det tid for stearinlys, og dette kan være et bra tidspunkt å sikre at…
 • Kunngjøring 2018-11
  Dugnad Tirsdag 9. oktober Linjebo avholder høst-dugnad tirsdag 9. oktober. Det er litt sent i år men løvet er ikke fallet, og da det er høstferie i neste uke vil vi gjerne gi alle store og små en mulighet for å kunne delta. Oppmøte på fellesarealet kl. 17.00 Søppel ØRAS går 1. oktober over til…
 • Kunngjøring 2018-10 Sommerfest
  Årets sommerfest vil bli avholdt lørdag 25. august kl. 17.00. Pga brannfaren vil det, slik det ser ut i øyeblikket, ikke bli fellesgrilling. Linjebo vil holde potetsalat, salat og annet tilbehør samt drikke til barna, men den øvrige maten må hver enkelt lage i egen andel. Bord vil være oppstilt på fellesarealet. Påmelding til Grethe…
 • Kunngjøring 2018-09
  Strømforbruk i garasjer, EL-biler I Kunngjøring nr 12-2016 skrev vi om reglene for ladning av EL-biler i våre garasjer. Det er siden blitt observert flere EL-biler i Linjebo, og vi minner om at styret må få beskjed om EL-biler i borettslaget. Vi poengterer at dette også gjelder hybrid-biler. Det ses av strømforbruket at det er…
 • Kunngjøring 2018-08
  Inspeksjon av ventilasjon på baderom I forbindelse med soppskaden ble det på generalforsamlingen 2016 varslet krav om installasjon av ventilasjon på alle baderom. Det ble også varslet at styret i løpet av våren 2018 ville kontrollere om det er tilstrekkelig ventilasjon på alle baderom. Kontrollen vil foregå i uke 25, den 18.-22. juni Samtidig ønsker…
 • Kunngjøring 2018-07
  Vedlagt referat fra generalforsamlingen 3. mai Dugnad Vi minner om at vårens dugnad blir avholdt 14. mai kl. 17.00. Oppmøte ved flaggstanga. Om du ikke har anledning, og likevel gjerne vil gjøre en innsats er det mye søppel rundt om på gressplener, i grøfter og langs gjerdene som kan plukkes. Styret har innkjøpt 2 stk….
 • Kunngjøring 2018-06
  Kosting av veier og p-plasser Finner sted i slutten av denne uken, onsdag eller torsdag. Feier har et stort område og kan ikke si mer presis når han kommer. Vennligst rydd områdene så det blir renest mulig, og parker minst mulig biler i de dager. Dugnad Vårens dugnad blir avholdt 14. mai kl. 17.00. Oppmøte…
 • Kunngjøring 2018-06 Tillegg: Hageparseller/fellesareal Ringvegen 15
  Det er et par forhold i hagene til andeler i Ringvegen 15 som gjør at styret ønsker å omdefinere det område som i dag er utlagt som fellesareal mellom hagene og innkjøringen fra Ringvegen. Området er vanskelig tilgjengelig for plenklipping, og det brukes til lek med bl.a. trampoliner. Juridiske og forsikringsmessige forhold gjør at uhell…
 • Kunngjøring 2018-05
  Våre utfordringer ved snøsmelting Styret ser med tilfredshet at de fleste har måket snøen vekk fra husvegger, terrasser og lemmer over kjellernedgang. Det er et annet forhold med snøen som bør holdes under observasjon, og det er flere som har bemerket at det utover istappene som vi har nevnt tidligere, også har bygget seg opp…
 • Kunngjøring 2018-04
  Kunngjøring ang. arbeider i Rådhusveien 23 Dessverre er det nødvendig å drenere på verandasiden i Rådhusveien 23! Det er konstatert vanninntrengning i kjeller i 23B på verandasiden og dette kan bare utbedres ved å legge ny drenering. Styret har engasjert Best Totalentreprenør til jobben, og har sammen med dem avtalt at arbeidet i første omgang…
 • Kunngjøring 2018-03
  Snøsmelting Det er fortsatt kalt og ingen umiddelbare tegn på plussgrader. Men man kan vel levende forestille seg at mildværet kommer plutselig, og da vil snøen smelte fort. Vi minner derfor på det sterkeste om det er en stor fordel om snøen er måket vekk fra husvegger, terrasser og lemmer over kjellernedgang. Det vil minske…
 • Kunngjøring 2018-02
  Kommunal vannavgift øker Som noen vil ha sett i media øker Ullensaker kommune vann- og avløpsavgiften betraktelig fra 01.01.2018. Dette skyldes kort fortalt at regjeringen har åpnet for en ny beregningsmetode for avgiften, og det vil slå hardt ut for Linjebos vedkommende. Styret kan dog berolige med at disse økte kommunale avgifter kan betjenes med…
 • Kunngjøring 2018-01
  Generalforsamling Det blir generalforsamling i Linjebo Borettslag torsdag den 3. mai. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må innsendes til styret senest 1. april. Offisiell innkalling følger. Ventilasjon baderom Styret har nå endelig funnet en løsning på problemet med de ytre ventilene for de nye vifter. De vil i løpet av noen tid bli skiftet…
 • Kunngjøring 2017-15
  Glatte internveier I følge loven har eiendommens eier ansvar for å rydde veier og fortau for snø og is. Det er kommunen som har ansvaret for fortauet i Ringvegen, men Linjebo har en del internveier som er vårt ansvar. Det er ikke bare beboere, men også for eksempel postbud og søppeltømmere som ferdes på våre…
 • Kunngjøring 2017-14
  Røykvarslere Vi minner om at batteriet til røykvarslere må skiftes en gang i året. Styret har tidligere sendt ut denne påminnelse i januar, men med advent for døren er det tid for stearinlys, og dermed er dette et mye bedre tidspunkt å sikre at alt fungerer. Fett i avløp Med julen kommer også julematen, og…
 • Kunngjøring 2017-13
  Avduking av blått skilt Styret håper at det denne gang ikke kommer noe uforutsett i veien og inviterer til avduking av det blå skiltet som viser at Linjebo Borettslag er en del av Historiske Jessheim: FREDAG 13. OKTOBER kl. 18.00 ved statuen «Pille tær» (ved rundkjøringen). Dugnad Høstdugnad vil bli avholdt MANDAG 16. OKTOBER kl….
 • Kunngjøring 2017-12
  Plenklippere Linjebos plenklipper er igjen i ustand og vil bli sendt på reparasjon. Styret ønsker dog å komme med noen betraktninger og overveielser omkring de felles plenklippere i Linjebo. I starten av mai i år hadde vi to klippere, og de var da på service til en total pris av ca. kr. 3.500,-. Kort tid…
 • Kunngjøring 2017-11
  Parkering Parkeringsplasser ved garasjene er nå merket opp slik at det er lettere å finne sin plass. Det har vært en del småirritasjon med parkeringen rundt om i Linjebo, og styret finner det derfor nødvendig å minne om vedlagte kart over p-plasser. Bemerk at det er noen ganske små endringer fra forrige kart, så se…
 • Kunngjøring 2017-10
  Sommerfest Vi minner om borettslagets årlige sommerfest som vil bli avholdt lørdag 12. august klokken 18. Som vanlig vil det bli servert grillmat. Drikke til barna står borettslaget for, mens drikke til voksne må holdes selv. Påmelding gjøres til Terje på epost terje@linjebo.no eller telefon 917 97 844 innen 9. august. Oppgi hvor mange voksne…
 • Kunngjøring 2017-09
  Sommerfest utsatt På grunn av liten påmelding er Linjebos sommerfest utsatt. Ny dato er lørdag 12. august. Påmelding må skje til Terje – tlf. 91797844 – terje@linjebo.no – med angivelse av antall voksne og barn under 12 år, senest 5. august. Sanering og analyse yttertak – Arbeid på taket I forbindelse med utbedringen av ventilasjonen…
 • Kunngjøring 2017-08
  Sommerfest Sommerfesten i Linjebo blir avholdt 24. juni. I år blir det som nevnt litt mer stas enn vanlig, med avduking av vårt blå skilt. Skiltet vil bli montert på en bauta som blir plassert sammen med statuen av gutten («Pille tær») ved rundkjøringen. Avdukingen vil skje kl. 17.00 og lokalpressen har vist interesse for…
 • Kunngjøring 2017-07
  Sanering og analyse yttertak Eidsvoll Taktekking vil starte arbeidene på yttertakene i Linjebo i slutten av mai. Det er litt avhengig av været når dette vil skje presis. Arbeidene vil først skje i Rådhusvegen 15. Etter dette arbeidet er over vet vi mer om hvordan det er lurt å gå frem, og taktekkere vil forflytte…
 • Kunngjøring 2017-06
  Ventilasjon Det er nå valgt installatør til fellestilbudet for ventilasjoner på baderom. Tilbudet som styret har valgt er på kr. 7.211,- fra RST Elektro AS. Denne pris inkluderer både snekker- og elektriker-arbeid. Ønsker du mer detaljert informasjon om vifte-type, se informasjon på importørens hjemmeside. Eller ta kontakt med Terje. I pristilbudet er det forbehold om…
 • Kunngjøring 2017-05
  Håndtering av papiravfall Det er observert at det i lang tid har blitt slurvet en del med avfallshåndtering i borettslaget. Spesielt gjelder dette papirdunkene som ofte blir overfylt lenge før de blir tømt (normalt hver fjerde uke), slik at de andre som benytter samme dunk dermed ikke får plass til sitt avfall. Styret ser seg…
 • Kunngjøring 2017-04
  Generalforsamling Vedlagt innkalling til Linjebo Borettslags generalforsamling for 2016 som vil bli avholdt tirsdag 9. mai kl. 18.00 i Jessheim Misjonssenter. Styret ber om at Forslag nr. 3 leses spesielt grundig på forhånd. Det er en kompleks sak og det vil ta mye tid om vi skal gå gjennom saken i alle detaljer på selve…
 • Kunngjøring 2017-03
  Nytt om sopp-skadene Det er blitt gjort en visuell undersøkelse av tre baderom i Linjebo, og det viste seg at to av disse IKKE hadde soppangrep. Problemet er altså ikke det verst tenkelige. Det tredje baderom (i Ringvegen 19) hadde samme angrep som ble oppdaget i Rådhusvegen 15. Det er derfor to husrekker som må…
 • Kunngjøring 2017-02
  Tette avløp Det har igjen vært problemer med tett avløp, og vi må innskjerpe at det bare er toalettpapir som skal i toalettet. Det er også viktig at ingen skyller fettrester ned i vasken, men skraper mest mulig av i matavfallet før det skylles. Dessuten kan man med fordel rense sine rør jevnlig med flytende…
 • Kunngjøring 2017-01
  Ullensaker kommune har sendt forslag til nytt stasjonsområde ut på høring. Områdets ytterkant ligger helt opp til Linjebo, ved innkjøringen langs Ringvegen 13-15, og det inkluderer forslag om bebyggelse av området der det i dag ligger eneboliger i Ringvegen 9 og 11. Man tenker her høye forretningsbygg ut mot banen, og noe lavere boligbygg mot…
 • Kunngjøring 2016-12
  EL-biler, lading Linjebo har fått de første EL-biler, og dette er et bra tiltak for miljøet som styret absolutt støtter. Men vi må for felleskapets del overveie hvordan vi forholder oss til lading mht. strømforbruk, brannsikkerhet m.v. Det er ikke noe stort antall biler ennå, og styret ønsker derfor ikke på nåværende tidspunkt å gjøre…
 • Kunngjøring 2016-11
  SOPP I YTTERTAK I forbindelse med oppussing av et bad i borettslaget er det blitt konstatert relativ stor soppvekst i yttertaket. Dette skyldes etter all sannsynlighet at den opprinnelige konstruksjonen av husene fra 1962 ble utført etter datidens rutiner for dusjing og bruk av badet, og at fuktsperren over badene dermed ikke er god nok…
 • Kunngjøring 2016-10
  Steng av vannet Det er nå fare for nattefrost og vi minner om at vann til utekraner må stenges, og kraner tømmes. Rørene må luftes med ventil ved inne-kranen. La deretter kranene ute stå åpne for å hindre at rør/kraner fryser i stykker. Parkering Vi må vel også regne med at det kommer snø etter…
 • Kunngjøring 2016-09
  Fartsgrense i Linjebo Styret har fått klage på at det til tider kjøres uforsvarlig fort i innkjøringen fra Ringvegen til garasjene, og også foran garasjene. Vi vil derfor på det sterkeste minne om at det er mange barn i Linjebo og at fartsgrensen er 20 km/t. Ildsteder ikke i bruk? Styret kjenner til at noen…
 • Kunngjøring 2016-08
  Dugnad Høstdugnad blir avholdt tirsdag 6. september kl. 17.00. Oppmøte ved flaggstangen. Det vil også bli en mindre dugnad etter løvfall. Maling grunnmur Grunnmurene trenger maling, og styret håper dette kan ordnes uten bruk av innleid hjelp. Det står vaskemiddel, skraper og malerutstyr i fellesgarasjen og vi oppfordrer alle i hver husrekke til å gå…
 • Kunngjøring 2016-07
  Sjekk markisene Linjebo har hatt et veldig leit tilfelle av en markise som ramlet ned. Heldigvis var ingen tilstede og alt gikk bra. Markiser er beboers eget ansvar og vi ber derfor alle sjekke at alle skruene er strammet til og at markisen sitter godt fast. Nye automatiske strømmålere I tiden etter 1. september vil…
 • Kunngjøring 2016-06
  Referat Generalforsamling Vedlagt finner du referatet fra Generalforsamlingen 27. april 2016. Redegjørelse I På generalforsamlingen ble styreleder bedt om en redegjørelse for dobbeltrollen som styreleder og lokal forretningsfører. Denne finnes vedlagt, og hele styret stiller seg bak redegjørelsen og ordningen. Redegjørelse II På generalforsamlingen ble det bemerket at det i Årsberetningen ikke var nevnt noe…
 • Kunngjøring 2016-04
  Generalforsamling Styret innkaller til ordinær generalforsamling for Linjebo Borettslag. Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag den 27. april kl. 18.00 i Jessheim Misjonssenter, Trondheimsvegen 56. Dokumenter og agenda vil bli utdelt ca. 19. april Sommerfesten i Linjebo – vil i år bli avholdt lørdag 4. juni. Mer informasjon kommer.
 • Kunngjøring 2016-03
  Nye regler for brannsikkerhet I 2016 har myndighetene innført nye regler for brannsikring av boliger. Ifølge Forskrift om brannforebygging § 7 gjelder: Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom…
 • Kunngjøring 2016-02
  Vannskader, forsikring og ettersyn Det har den siste tiden vært et økende antall vannskader i Linjebo. Selv om disse i stor del dekkes av borettslagets forsikring skaper de en ikke ubetydelig merkostnad med egenandel og økt forsikringspremie. Vi ser at flere av skadene kunne vært unngått med forebyggende vedlikehold, og styret planlegger derfor å gjennomføre…
 • Kunngjøring 2016-01
  Parkering og snø I desember sendte styret ut en oversikt over tildelte parkeringsplasser. Noe av hensikten med denne var å sikre en god måte å deponere snø på i Linjebo, og tilfellet ville at det ble en snørik vinter rett etterpå. Dessverre viser det seg at ikke alle følger reglene for områder som skal brukes…
 • Kunngjøring 2015-20
  Nye parkeringsregler i Linjebo Borettslag På grunn av et økende antall klager over parkering i Linjebo, finner styret det nødvendig å utarbeide en strammere regulering av parkeringsforholdene. Vi håper at disse regler kan føre til mer hensyntagen overfor naboer, mindre irritasjon og et bedre bomiljø for oss alle. Det er nesten unødvendig å nevne at…
 • Kunngjøring 2015-19
  Husleie Faktura for husleie for november er nå lagt i postkassene. De fleste er nå gått over til Avtalegiro, og styret vil be de øvrige følge etter. Også de som i dag betaler på riktig måte med KID vil hjelpe oss å spare penger om de legger inn betalingen som avtalegiro. Desember-faktura følger i starten…
 • Kunngjøring 2015-18
  Omkopling til Canal Digital skjer torsdag 29 oktober. Arbeidet starter kl. 08.00 og er planlagt ferdig kl. 14.00. Har du ikke nett etter kl. 14.00 slår du av og på strømmen til modem og bokser. Feilmeldinger skal rettes til telefon 06090. Ombyggingen til Canal Digital standard har av ulike årsaker tatt lenger tid enn forutsatt….
 • Kunngjøring 2015-17
  Dugnad Vi minner om høstdugnad mandag 26. oktober. Møt opp ved Fellesgarasjen kl. 17.00 Dersom du er forhindret i å møte på dugnad og likevel gjerne vil gjøre en innsats for fellesskapet, så er det følgende oppgaver å ta før dugnad: Klippe hekk og greier ved innkjøring Ringveien 15/17/19 Rake løv ved innkjøring Ringveien 15/17/19…
 • Kunngjøring 2015-16
  Steng av vannet Det er snart fare for nattefrost og vi minner om at vann til utekraner må stenges, og kraner tømmes. La deretter kranene ute stå åpne for å hindre at rør/kraner fryser i stykker. Parkering Vi må vel også regne med at det kommer snø etter hvert og styret vil oppfordre alle til…
 • Kunngjøring 2015-15
  Linjebo Borettslag kan nå tilby betaling av husleie på Avtalegiro. Betal regningen med AvtaleGiro Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg på forfall, enklere kan det ikke bli. Du har like god oversikt over betalingen og kontoen som før. Med AvtaleGiro har du også mulighet til å stoppe betalingen, om du skulle…
 • Kunngjøring 2015-14
  Kommunen melder om spyling av vannrør i område Jessheim. Hovedvannledningene blir rengjort ved systematisk spyling på hverdager i perioden fra mandag 14.09 til fredag 25.09 fra kl. 08:00 til kl. 16:00. Dette arbeidet kan periodevis medføre dårlig trykk på vannet, og i kortere perioder kan abonnenter bli helt uten vann. Noe brunt vann må påregnes…
 • Kunngjøring 2015-13
  Arbeid på jernbanen Etter utallige klager fra flere av våre beboere og styret, har endelig JBV funnet det nødvendig å sette i verk større tiltak mot støy fra jernbanen. Diverse smøring og småutbedringer har ikke vist seg nok og nå vil JBV utføre «skinne og komponentbytte» i området der det er sporskifte bak Linjebo. Dette…
 • Kunngjøring 2015-12
  Erstatning for grunnerverv Etter lange tautrekkinger med kommunen og hjelp av advokat er erstatningsbeløpet for ekspropriasjonen nå vedtatt. Linjebo Borettslag vil få utbetalt kr. 347.667,- inkl. renter for de 330m2 som ble ekspropriert. Advokathjelpen vil bli betalt av kommunen, men Linjebo dekker selv gjenplantning av hekker m.v. Flere forhold gjør at vi skal være godt…
 • Kunngjøring 2015-11
  Container for hageavfall Det vil bli satt ut container for hageavfall ved Ringvegen 15, tirsdag 11. august. Dette er tidligere enn vanlig, og skyldes at vi MÅ få vekk mest mulig hageavfall for at ikke brunsnegler skal få steder å bygge reir. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste alle til å rydde i hagen og…
 • Kunngjøring 2015-10
  Maling Vi kom i mål med malingen av garasjene, og styret vil på vegne av alle i Linjebo Borettslag rette en stor takk til de som deltok på dugnader, og på egen hånd. Det ble brukt for ca. kr. 25.000 i maling, og dette var eneste utgift for borettslaget. Hadde vi satt jobben bort på…
 • Kunngjøring 2015-09
  Skorsteinsfeier Feieren vil komme til Linjebo torsdag 18. juni. Han vil da ta for seg alle piper i borettslaget. Dersom du ikke er/kan være hjemme, må du selv sørge for at sotluken tømmes. Husk uansett å stenge alle luker og spjeld. Sommerfest i Linjebo Borettslag lørdag den 13. juni Vi håper det er en sommer…
 • Kunngjøring 2015-08
  Dugnad (maling) Været har ikke vært med oss i maling av garasjene. Vi har derfor nå en ÅPEN DUGNAD. I uke 23, 1.-5. juni maler vi hver kveld dersom det er oppholdsvær. Oppmøte kl. 17.00 da det vil være styrerepresentant(er) tilstede. Sommerfest i Linjebo Borettslag lørdag den 13. juni Vi håper det er en sommer…
 • Kunngjøring 2015-07
  TV-dekoder Som tidligere nevnt MÅ alle ha en dekoder fra sensommeren for å kunne ta inn TV da analoge signaler forsvinner. Da noen har dekoder allerede er dette et individuelt anliggende, som beboer selv må bestille via Nordby Antennelag (NAT). Det har tidligere vært sagt at Canal Digital skulle komme rundt til alle beboere for…
 • Kunngjøring 2015-06
  Dugnad (maling) Styret var mektig imponert over oppmøte og innsats på malingsdugnaden den 28. og 29. april. Det var rett og slett fantastisk! Klapp dere selv på skulderen. Vi er dog ikke i mål og innkaller derfor til ny malingsdugnad. Da det er spådd regn er det med kort varsel: Mandag 4. og tirsdag 5….
 • Kunngjøring 2015-05
  Husordensregler Styret har fått inn en klage på de nye Husordensregler. Det viser seg at det er en Lov om helligdagsfred som forbyr bruk av plenklipper på søn- og helligdager hele døgnet. Dette vil derfor bli endret i Husordensreglene, som vil bli delt ut i ny utgave om ikke lenge. Container for hageavfall Container for…
 • Kunngjøring 2015-04
  Linjebos leverandør av TV-signaler, Nordby Antennelag, har inngått avtale med Canal Digital. Selgere fra Canal Digital er derfor nå begynt å besøke husstander i Antennelaget, de gir tilbud om gratis T-We dekoder og gratis modem til de som tegner abonnent på Canal Digital tjenestene. T-We gir abonnentene tilgang til musikk og filmleie, samt opptak av…