Kunngjøring 2023-03

Dugnad

Vårens dugnad blir avholdt 4. mai kl. 17.00. Oppmøte ved flaggstanga. Om du ikke har anledning, og likevel gjerne vil gjøre en innsats er det bl.a. mye søppel og kongler rundt om på gressplener, i grøfter og langs gjerdene som kan plukkes. Styret har innkjøpt 2 stk. Fiskars opplukkere som kan anvendes. Husk å IKKE bruke svarte søppelsekker da dette er ulovlig avfall både i container for hageavfall og i vanlig søppelbeholder.

Det blir i tillegg en egen dugnad med vask av garasjer som må bli klar til senere maling. Datoen for denne dugnaden er 11. mai kl. 17.00.

Container for hageavfall blir satt ut fredag 28. april. Det blir de kjente steder, i Nord på p-plassen og i Sør bak/for enden av garasjerekke B.

Generalforsamling

Linjebo Borettslags generalforsamling 2022 vil bli avholdt 31. mai kl. 17.00 på fellesarealet.

Det er i år to styremedlemmer på valg, og Valgkomiteen opplyser at det synes vanskelig å finne kandidater til styret. Det er synd og egentlig litt skuffende at ingen har lyst å gjøre en innsats for fellesskapet. Vervet som styremedlem er ikke veldig omfattende, og det er i tillegg honorert. Honoraret er for kommende periode ca. kr. 16.000 forutsatt at budsjettet blir vedtatt. Meld ditt kandidatur eller foreslå andre (som må være spurt først) til Mohamed Belgaid, Rådhusvegen 15D eller Erik Fossan, Ringvegen 19B.

Sjekk markisen

Det er soltider og dermed går markisene i aktivitet. Linjebo har de siste årene hatt et par tilfelle av markiser som har løsnet og falt ned. Heldigvis bare med litt materiell skade. Markisen er beboers ansvar, og man bør derfor jevnlig sjekke om markisen sitter skikkelig fast i veggen.

Smøre garasjer og verandadører

Vi minner om at alle bevegelige deler i garasjeporten må smøres en gang i året. Det er på tide å gjøre dette nå. Det er også lurt å sjekke muttere og skruer, samt vaierne for slitasje.

Det kan også være lurt å smøre verandadøren når oljen likevel er fremme. Det er tre bevegelige låser i døren inn mot karmen, samt to bevegelige deler i toppen som med fordel kan smøres lite grann. Skruene i døren bør også strammes.