Fellesgarasje

Fellesgarasjen er plassert i den lengste garasjerekken i syd, port nummer ti telt nordfra (A10). Den åpnes med kodelås. Ta kontakt med styret hvis du ikke har koden.

Ikke gi adgangskoden til personer du ikke er 100 % sikker på tilhører borettslaget.
Ta kontakt med styret umiddelbart hvis du mistenker at koden er kompromitert

Fellesgarasjen inneholder utstyr som skal være tilgjengelig for alle i borettslaget. Dette er blant annet:

  • Avfallsposer (grønne poser til matavfall, blanke poser til plast)
  • Hageredskaper
  • Snøskuffer
  • Snøfreser
  • Traktorklipper

Snøfreser og traktorklipper skal kun brukes av personer utpekt av styret, og er ikke til normalt utlån.

Vi har ikke lenger gressklippere til utlån da de ble for dyre å vedlikeholde.

Gi beskjed til styret dersom du ser at det er i ferd med å gå tomt for avfallsposer.