Kunngjøring 2016-12

EL-biler, lading

Linjebo har fått de første EL-biler, og dette er et bra tiltak for miljøet som styret absolutt støtter. Men vi må for felleskapets del overveie hvordan vi forholder oss til lading mht. strømforbruk, brannsikkerhet m.v. Det er ikke noe stort antall biler ennå, og styret ønsker derfor ikke på nåværende tidspunkt å gjøre noen endringer av opplegg i garasjene. Ut fra informasjon vi har fått etter tester og undersøkelser med en EL-bileier har vi kommet frem til følgende som må overholdes om man ønsker å lade i garasjene:

  • Brannvesenet og Norsk elbilforening fraråder enhver bruk av skjøteledning ved lading, og lading må derfor skje inne i garasjen og ikke med skjøteledning til P-plass. Evt. lading fra eget strømuttak ved husrekken må også skje uten skjøteledning.
  • Det må kjøpes en strømmåler til å montere i kontakt i garasjen. Det vil bli en halvårlig avlesning/avregning av strøm. Vi regner i øyeblikket med en strømpris på kr. 1,25 pr kWh, men vil kunne endre denne på kort varsel.
  • Det må lades med maks 6 amp i garasjene. De fleste nyere EL-biler har mulighet for å regulere styrken. Har ikke din EL-bil denne muligheten må du kontakte styret så vi kan finne en ordning.
  • Styret ber om å bli informert om nye El-biler i Linjebo.

Soppen

Det er funnet to typer sopp i yttertaket: Cladosporium og Hormonema. Begge typer er vanlige sopp-forekomster ved denne typen angrep, og soppsporer er antakelig i selve boligene bare i svært liten grad. Styret vil komme med mer informasjon ang. videre analyse i utvalgte leiligheter. Det vil ikke skje noe før over nyttår.

Noen har lurt på de økonomiske konsekvenser av dette. Det er neppe noen tvil om at det vil bety kostnader som vil gjøre det nødvendig å øke husleien. Linjebo har dog en viss økonomisk reserve som gjør at de umiddelbare utgifter til analyser og utredninger kan klares uten å øke husleien. Forsiktig optimisme tilsier også at saneringen av takene ikke haster og at jobben kan tas over lengere tid, så det ikke trenger å bety voldsom husleieøkning.

Tenning av julelys i Linjebo Borettslag

Vi minner om tenning av julelyset i Linjebo på den store plenen i borettslaget Lørdag 3. desember kl. 17.00. Gi beskjed til Grethe om antall barn som kommer. Bruk SMS 900 56687.


thumbnail of kunngjoring-12-2016
Last ned kunngjøring som PDF

Save