Snørydding

two person standing near vehicle

Borettslaget har avtale med eksternt selskap om snørydding og strøing foran garasjene og inn foran hver husrekke der dette er mulig.

Avtalen er svært rimelig i forhold til alternativene, men det gjør også at vi vi blir nedprioritert når arbeidsbelastningen er stor slik at det kan ta en del tid før snøen blir fjernet eller isen strødd. Det er mulig å inngå en bedre avtale, men dette innebærer en betydelig prisøkning og bør antakeligvis avgjøres på generalforsamling. Kom gjerne med innspill til styret dersom du mener dette er nødvendig.

Snørydding på eget område (trappe, terrasse og hage) må gjøres selv. Det finnes snøskuffer og -freser i fellesgarasjen. Pga. HMS-reglementet kan freseren bare brukes av andelseiere som styret avgjør er skikket til dette. Det er også den enkelte rekkes ansvar å sørge for at området rund post- og søplekasser er ryddet og strødd til enhver tid. Borettslaget har ingen avtale med eksterne for å få ryddet disse områdene, og styret har ikke kapasitet til å besørge dette selv. Det blir dessverre ofte slik at det er de samme personene som tar ansvar, så vi oppfordrer alle (som har helse til det) til å ta i et tak når de ser at det trengs.

Det er uungåelig at det i løpet av en vinter vil være biler som står til hinder for snørydding på parkeringsplassene. Ofte løses dette ved at man setter bilen et annet sted (gjerne i garasjen) neste gang plassen skal ryddes, men dersom det er plasser som ikke kan ryddes på lang tid – og det ikke er mulig å koordinere parkering med snørydding – må bileier selv sørge for at plassen blir måket. Hvis én parkert bil hindrer naboplassene fra å bli ryddet, forventes det at bileier tar ansvar og sørger for at snøen blir fjernet fra naboplassene også. Det oppfordres derfor til at bileiere – i den grad det er mulig – er obs på når snørydderne kommer og midlertidig får flyttet bilen unna.