Fellesområdet

Borettslaget har et stort og grønt fellesområde. Alt som ikke hører til de individuelle hageparsellene er definert som fellesområde. Flere leiligheter har tørkestativ stående på fellesområdet; dette ble gjort for lenge siden på grunn av at et tørkestativ vil ta for mye plass i de fleste hageparsellene som er ganske små.

Det er lekeplass med huskestativ, klatrestativ, vippehuske, sandkasse og lekestue plasser omtrent midt på i Linjebo Sør. Sandkassen har kattenetting som skal ligge på så lenge ingen barn leker der.

I utgangspunktet skal ikke lekeplassen benyttes av andre enn beboere i borettslaget og deres gjester. Dersom noen utenfra (barnehager e.l.) skal komme innom en stund skal dette avklares med styret på forhånd.

Det finnes også en sittegruppe med bord rett ved lekeplassen. Disse brukes noen ganger hvis styret kaller inn til møte på sommeren (beboermøte eller generalforsamling), og det er godt vær. Ellers brukes de ved ulike felles tilstelninger, som for eksempel sommerfester. Det er ingen prosedyrer for å reservere dem hvis noen ønsker å ha en privat tilstelning, siden vi ikke ønsker å utelukke noen fra å bruke dem når de vil.

Borettslaget har også et partytelt (størrelse 6×3 meter) som kan lånes ved behov (det følger med vegger som ikke vises på bildet).