Hvem sitter i styret

three people sitting beside table

Styret i borettslaget består av tre styremedlemmer, der en av dem er styreleder. Det velges ikke nestleder. I tillegg er det to varamedlemmer som kalles inn ved behov.

Styremedlemmer og varamedlemmer innstilles til valg av en valgkomité bestående av to personer.

Styremedlemmer

Jan Olesen (styreleder):
Rådhusvegen 13A, styret@linjebo.no, Telefon 995 432 13

Ester-Marie Bjørnsti Redse:
Ringvegen 15A, ester-marie@linjebo.no, Telefon 406 16 272

Mohamed Belgaid:
Rådhusvegen 15D, mohamed@linjebo.no, Telefon 932 02 945

Varamedlemmer

Harald Egeberg, Rådhusvegen 17B

Tone Ellen Jøndal, Rådhusvegen 19C

Valgkomite

Trine Smestad, Rådhusvegen 17B

Grethe Fjelly, Ringvegen 19D