Hvem sitter i styret

three people sitting beside table

Styret i borettslaget består av tre styremedlemmer, der en av dem er styreleder. Det velges ikke nestleder. I tillegg er det to varamedlemmer som kalles inn ved behov.

Styremedlemmer og varamedlemmer innstilles til valg av en valgkomité bestående av to personer.

Styremedlemmer

Jan Olesen (styreleder):
Rådhusvegen 13A, styret@linjebo.no, Telefon 995 432 13

Grethe Fjelly:
Ringvegen 19D, grethe@linjebo.no, Telefon 900 56 687

Terje Mikal Mjelde:
Ringvegen 17C, terje@linjebo.no, Telefon 917 97 844

Varamedlemmer

Harald Egeberg, Rådhusvegen 17B

Tone Ellen Jøndal, Rådhusvegen 19C

Valgkomite

Eivind Nygård Nes, Rådhusvegen 17A

Erik Fossan, Ringvegen 19B