Hvem sitter i styret

three people sitting beside table

Styret i borettslaget består av tre styremedlemmer, der en av dem er styreleder. Det velges ikke nestleder. I tillegg er det to varamedlemmer som kalles inn ved behov.

Styremedlemmer og varamedlemmer innstilles til valg av en valgkomité bestående av to personer.

Styremedlemmer

Jan Olesen (styreleder):
styret@linjebo.no, Telefon 995 432 13

Ester-Marie Bjørnsti Redse

Mohamed Belgaid

Varamedlemmer

Harald Egeberg

Tone Ellen Jøndal

Valgkomite

Trine Smestad

Grethe Fjelly