Garasje og parkering

Hver leilighet disponerer én garasjeplass samt én fast tildelt utendørs parkeringsplass. Det oppfordres til å benytte garasjen som primær parkeringsplass, slik at uteplassen kan brukes som gjesteparkering eller korttidsparkering. Det skal aldri parkeres på andres parkeringsplasser uten at dette avklares først. Har man behov for flere parkeringsplasser må man avklare med naboer om å midlertidig få låne deres, eller be eventuelle gjester om å parkere bilen på offentlig parkeringsplasser utenfor borettslaget slik man må gjøre de fleste andre steder. Feilparkerte biler vil, i verste fall, kunne bli tauet bort for eiers regning.

Parkering eller kjøring på grøntareal er ikke tillatt.

For en enkel oversikt over Linjebos parkeringsreglement, klikk her.

Parkeringsplasser

Parkering skal kun skje på tildelte plasser. Kart over hvilken plass som hører til hver enkelt leilighet ser du her:

Linjebo Nord
Linjebo Sør

Informer alltid dine gjester (også håndverkere) om hvilken parkeringsplass de skal benytte.

Borettslaget har ikke mulighet til å dele ut flere parkeringsplasser. Har man behov for flere enn én uteplass og/eller én garasje på permanent basis må dette løses på annen måte. En mulighet er å leie parkeringsplass eller garasje fra andre beboere som ikke bruker sin, men vær da obs på følgende:

  • En slik avtale følger personene som inngår den, og ikke leilighetene disse tilhører. Det betyr at avtalen opphører umiddelbart dersom en av avtalepartnerne selger sin leilighet, og føres altså ikke over på nye eiere. Det må i så fall gjøres en ny avtale med dem.
  • Styret vil ha informasjon dersom en slik avtale inngås. Det kan også være greit å informere naboene om dette slik at de ikke tror at utenforstående har «tatt» plassen.

Parkering kan ofte bli en kime til ufred mellom naboer, spesielt når noen bare «tar seg til rette» uten tanke på at de faktisk okkuperer andres plass. Alle skal kunne forvente at ens egen plass er tilgjengelig når man har behov for den, så selv om det er mange ledige plasser betyr ikke det at man kan parkere hvor man vil.

Garasjer

garasjenavn

Garasjeplasseringen er ikke ideell for alle; noen har veldig kort vei til sin garasje mens andre har lengre vei, og det er ikke lenger noen logikk i hvilke garasjer som tilhører de enkelte leilighetene. Dette skyldes at det opp gjennom årene har vært en del «garasjebytting» mellom beboerne i borettslaget. Styret har valgt å ikke fremtvinge noen ny tildeling av garasjeplasseringene, men det er fortsatt mulig for beboerne å bytte seg i mellom. Styret skal informeres dersom dette gjøres.

Det er fire garasjerekker i borettslaget, to i sør og to i nord. Disse benevnes med bokstavene A, B, C og D som vist på bildet til venstre. Nummerering på de enkelte garasjene er fra 1 og oppover på hver rekke slik:

Garasjerekke A starter på A1 øverst og teller sørover til A23 (Fellesgarasjen er nummer A10).
Garasjerekke B starter på B1 nederst og teller nordover til B8.
Garasjerekke C starter på C1 øverst og teller sørover til C13.
Garasjerekke D starter på D1 til venstre og teller østover til D5.

Vi ønsker ikke å offentliggjøre listen over tildelte garasjer. Ta derfor kontakt med styret dersom du er usikker på hvilken garasje du disponerer.

Garasjeportåpnere

Det er fritt for enhver å montere garasjeportåpner i sin egen garasje. I forbindelse med byggingen av de nye garasjene ble det tilbudt å kjøpe portåpner ferdig montert. Disse portåpnerne er av typen «LiftMaster LM80EV», og ble levert med to fjernkontroller og en veggbryter. Informasjon om hvordan man vedlikeholder og eventuelt (om)programmerer portåpneren finnes i brukermanualen som kan lastes ned her.

Nødåpning av garasjeport (hvis for eksempel strømmen er gått) gjøres ved å låse opp portlåsen med nøkkel, dra ut låsesylinderen og trekke tauet som følger med helt ut til man kjenner et «knepp» som indikerer at låsesplinten blir løst ut. Porten kan da skyves opp med håndkraft.