Lading av el-biler

Garasjeanleggene er klargjort for installering av individuelle ladere i hver garasje. Vi bruker Zaptec som er et norskprodusert «smart system» som oppfyller alle offentlige krav og dessuten gir styret et lettvint system for overvåking av strømforbruk.

Pga. brannsikkerhet er det ikke tillatt å lade elbiler utenom dette systemet, hverken i garasje eller fra privat strømuttak ved husrekken.

Den individuelle tilpasningen er derfor å installere en ZapChargerPro ladestasjon.

Vi anbefaler å gjøre dette gjennom PSV Elektro som sto for installasjon av anlegget. Vår kontaktperson hos PSV Elektro er Jørgen Karlsen som gjerne svarer på tekniske spørsmål angående lading og utstyr. Epost: jorgen.karlsen@psvelektro.no eller tlf 476 01 260. Dersom du velger å bruke en annen installatør må styret få beskjed, da vi må gi tilgang til systemet før installasjon.

NB! Informasjonen nedenfor er ikke lenger korrekt. Fakturering foretas nå av et eksternt firma, PlugPay, og strømpris er flytende. Denne siden vil snart bli oppdatert med korrekt og komplett informasjon.

Når ladestasjonen er installert vil styret ha tilgang til detaljert informasjon om ladesesjoner, og vil sørge for en avregning av strømforbruket. P.t. skjer dette ved en manuell avregning en gang hvert halvår. Du behøver selvsagt ikke gjøre noe, eller lese av måleren manuelt, det kan styret enkelt sjekke fra portal på nett. Dette er også en nettportal der du selv vil ha tilgang til din ladestasjon og kan følge med på forbruket.

Vi beregner som standard p.t. kr. 3,00 pr kWh. Ved ekstremt høye strømpriser kan den bli justert i kortere perioder. Betaling vil skje til Linjebos vanlige konto (som husleien) med referansen «EL-bil [garasje ID]».

Hvis/når det blir mange elbiler i borettslaget, vil vi gå over til en automatisert oppkrevning via regnskapskontor, men inntil da er det eneste bilag du vil få, mailen med vedlegg fra styret. Trenger du bilag til regnskap eller lign, skal vi få ordnet det.

Det kan hende at du vil få feilmelding om at laderen ikke er på nett. Det er da bare modemet som ikke sender informasjon. Lading kan skje uten problemer, kanskje med litt lavere kapasitet. Når det igjen er kontakt, vil modemet sende registrering.

Ønsker du mer informasjon om løsningen finner du det på www.zaptec.no.

Zapcharger Pro festet på garasjeveggen. Merk at ladekabel ikke følger med.