Kunngjøring 2021-06

Beboermøte 26. august kl. 17.00

Styret innkaller med dette til beboermøte på fellesarealet. (Det er værforbehold, og møtet vil bli utsatt om det ikke er hyggelig vær). Bakgrunnen er at en andelseier ønsker å endret ett punkt i Estetisk enhetsplan. Da styret har ikke myndighet til å endre eller gi dispensasjon til planen, må det avholdes et beboermøte.

Det gjelder punkt 1. Paviljonger, avsnitt 3 som i dag lyder:

Paviljongen skal følge visse krav: Maksimalt 3×3 meter, med stoffvegger i avdempet, nøytral jordfarge, og der det er flere paviljonger i samme husrekke, skal de være så like som mulig.

Andelseieren ønsker at dette blir endret til:

Paviljongen skal følge visse krav: Maksimalt 3×4 meter, med stoffvegger i avdempet nøytral farge, og der det er flere paviljonger i samme husrekke, skal de være så like som mulig.
(Altså størrelse og farge på en tillatt paviljong).

Vedtaket vil etter reglene gjøres «med alminnelig flertall av de avgitte stemmer blant andelseiere på beboermøte. Hver andel har èn stemme, men i øvrig kan det møte flere med talerett».

Det vil også være mulighet for å ta opp andre forhold etter at denne saken er avgjort. Men om det er andre punkter man ønsker endret i Estetisk enhetsplan, må de meddeles styret i god tid før møtet, så
beboere kan bli informert om agendaen.