For meglere og nye eiere

person holding silver key

Eierskifte

Styret skal godkjenne nye andelseiere. Ny eier har ikke rett til å ta boligen i bruk før godkjenning er gitt. Gammel og ny eier må fylle ut overdragelsesskjemaet og levere det til styret som vil behandle saken så snart det er praktisk mulig.

Gebyret for eierskifte er p.t. kr 3500,- og bes innbetalt til konto 9054.05.04589.

Borettslagsinformasjon

Linjebo har organisasjonsnummer 952 183 451.

Mer informasjon om Linjebo finnes i enhetsregisteret.

Husleie

Husleien er per dags dato på kr. 6000,- og forfaller den 25. hver måned. Avtalegiro foretrekkes.

Husdyr

Det er tillatt med husdyr/kjæledyr i borettslaget, men dette skal søkes om på forhånd da det kan være spesielle forhold som gjør at dette i enkelttilfeller ikke vil bli godkjent. Mer informasjon samt søknadsskjema finnes på denne siden.

TV og internett

TV og internett leveres fra Telenor. Grunnpakken for begge deler er inkludert i husleien. Nye beboere må opprette kundeforhold til Telenor og referere til avtalen borettslaget har med dem. Modem og TV-dekoder skal følge med leiligheten. Dersom de forrige eierne har tatt disse med seg må dette tas opp med dem.

Bilhold

Hver leillighet disponerer én selvstendig garasje og én fast utendørs oppstillingsplass. Det finnes ingen felles gjesteparkering, og det skal ikke parkeres på andres plasser uten avtale. Mer info finnes på denne siden.

For lading av elbiler har borettslaget installert felles infrastruktur i garasjene (og kun der). Det må benyttes ladestasjoner fra Zaptec, og beboerne er selv ansvarlig for bekostning av disse. Borettslaget sender ut avregning for lading to ganger i året. Pris per kWh er p.t. kr 3,00. Mer info finnes på denne siden.