Om generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Linjebo avholdes en gang i året, vanligvis på vårparten. Generalforsamlingen er borettslagets øverste beslutningsorgan, og består av alle andelseiere i borettslaget. Hver andel i borettslaget har én stemme i generalforsamlingen, og det er derfor viktig at så mange som mulig møter opp slik at eventuelle avstemninger vil representere majoriteten av andelseierne.

Saker som tas opp på generalforsamling er vanligvis:

 • Årsrapport, der styret informerer om hva som er gjort siste året
 • Regnskap, revisjon og budsjett
 • Valg av styremedlemmer

Det tas også opp saker som krever avstemning i generalforsamling. Dette er typisk saker som er veldig omfattende i størrelse og/eller som påvirker økonomien i vesentlig grad. Større husleieøkninger og endring av vedtekter er eksempler på slike saker. Det er også mulig for andelseiere å få tatt opp saker. Styret vil, i god tid før generalforsamlingen avholdes, sende ut informasjon om tidsfrist for innsendelse av eventuelle saker som ønskes tatt opp. Det er ikke mulig å ta opp uannonserte saker på generalforsamlingen. Det er bare de sakene som er nevnt i innkallingen som vil bli tatt opp.

Det kan også avholdes ekstraordinær generalforsamling. Dette kan skje dersom det må fattes en avgjørelse i en sak som ikke kan vente til neste ordinære generalforsamling.

Du kan lese mer om generalforsamlinger i denne teksten fra Huseiernes Landsforbund.

Tidligere avholdte generalforsamlinger

Nedenfor er en liste over avholdte generalforsamlinger. Klikk på lenkene for å se referat samt eventuelle dokumenter som hører til.

 • 04.06.2024: Generalforsamling for 2023
  Referat Generalforsamling for 2023 Linjebo Borettslag 4. juni 2024 1. Konstituering 2. Styrets årsrapport. Lest opp av møteleder Kommentarer til årsrapporten: Det ble bemerket at det er lite å male bare ett hus. Styret vil ta bemerkningen underbudsjett. Det ble spurt om styret hadde forespurt flere malerfirmaer – da husmaling startet for 3-4 år siden…
 • 31.05.2023: Generalforsamling for 2022
  Referat Generalforsamling for 2022 Linjebo Borettslag 31.05.2023 1. Konstituering. 2. Styrets årsrapport Lest opp av møtelederKommentarer til årsrapporten:Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent 3. Årsregnskap og revisorberetning Hovedpostene lest opp av møtelederKommentar til regnskapet:Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent 4. Innkomne forslag Ingen 5. Budsjett Kommentar til budsjett: På spørsmål om lønnskostnader opplyste styreleder at disse er kostnader til…
 • 07.06.2022: Generalforsamling for 2021
  Referat Generalforsamling for 2021 Linjebo Borettslag 07.06.2022 1. Konstituering Godkjenning av innkalling. Godkjenning av fullmakter: 4 innkommet Opprop utført og 19 husstander frammøtt, totalt 23 stemmer. Valg av møteleder: Jan Olesen Valg av referent: Vivi Reierstad Valg av tellekorps: May-Rita Mjelde og Harald Egeberg Valg av 2 stk. til å underskrive protokoll i tillegg til…
 • 27.05.2021: Generalforsamling for 2020
  Referat Generalforsamling for 2020 Linjebo Borettslag 27.05.2021 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av fullmakter: 0 innkomme Opprop utført og 17 husstander fremmøtt, totalt 17 stemmer. Valg av møteleder:Jan Olesen Valg av referent: Johanne Fossan Valg av tellekorps: Harald Egeberg og Unni Kloppen Valg av 2 stk. til å underskrive protokoll i tillegg til møteleder Tone…
 • 14.05.2020: Generalforsamling for 2019
  Referat Generalforsamling Linjebo Borettslag 14. mai 2020 1. Konstituering Godkjenning av innkalling. Godkjenning av fullmakter: 0 innkomme Opprop utført og 15 husstander fremmøtt, totalt 15 stemmer. Valg av møteleder: Jan Olesen Valg av referent: Harald Egeberg Valg av tellekorps: Johanne Fossan og Lars Kristian Redse Valg av 2 stk. til à underskrive protokoll i tillegg…
 • 11.02.2020: Ekstraordinær generalforsamling – Låneopptak i fbm utbygging av infrastruktur til lading av el-biler
  I forbindelse med låneopptak i Handelsbanken til finansiering av installasjon for infrastruktur til lading av EL-biler var det nødvendig med en generalforsamling. Denne ble avholdt tirsdag 11. februar kl. 19:00 i Styrehuset. Dagsorden for generalforsamlingen Konstituering godkjenning av innkalling godkjenning av fullmakter valg av ordstyrer og referent Beslutning om opptak av lån på kr. 250.000,-…
 • 09.05.2019: Generalforsamling for 2018
  Det ble avholdt ordinær generalforsamling for Linjebo Borettslag torsdag 9. mai 2019 kl. 18.00 i Jessheim Misjonssenter, Trondheimsvegen 56. Saksdokumenter 2. Navneliste beboere Linjebo 09.05.2019 (legges ikke ut på nett) Referat 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av fullmakter: 1 innkommet Opprop utført og 10 husstander fremmøtt, totalt 11 stemmer. Valg av møteleder: Jan Olesen…
 • 03.05.2018: Generalforsamling for 2017
  Generalforsamlingen ble avholdt torsdag 3. mai 2018 kl. 18.00 i Jessheim Misjonssenter, Trondheimsvegen 56. Referatet kan lastes ned her.   Saksdokumenter Navneliste (legges ikke ut på nett) Styrets årsrapport 2017 Årsregnskap 2017 m/noter Revisors beretning 2017 Forslag til generalforsamlingen (1) (2) (3) Budsjett 2018 Valgkomiteens innstilling til nytt styre og valgkomite  
 • 09.05.2017: Generalforsamling for 2016
  Generalforsamling ble avholdt tirsdag, 9. mai 2017 klokken 18:00 i Jessheim Misjonssenter. Dokumenter: 1 Innkalling generalforsamling 2016 2 Linjebo Borettslag Styrets årsberetning 2016 3A Linjebo Borettslag regnskap 2016 3B Revisjonsberetning 2016 4 Forslag 1 Vedtektsendring 5 Forslag 2 Inkludering av bredbånd i felleskostnader 6 Forslag 3 Redegjørelse for sopp-skader og forslag om finansiering og husleieøkning…
 • 27.04.2016: Generalforsamling for 2015
  Generalforsamlingen for 2015 ble avholdt onsdag den 27. april kl. 18.00 i Jessheim Misjonssenter. Referat Redegjørelse vedr. lokal forretningsførsel av styreleder Redegjørelse vedr. utbygging av Rådhusvegen 7-9   Dagsorden for generalforsamlingen Konstituering – godkjenning av innkalling – godkjenning av fullmakter – valg av ordstyrer og referent – valg av tellekorps (2 personer) og protokollunderskrivere (2…
 • 26.03.2015: Generalforsamling for 2014
  Generalforsamlingen for 2014 ble avholdt torsdag 26. mars 2015 i Jessheim Misjonssenter.  
 • 23.10.2014: Ekstraordinær generalforsamling – Innsetting av nytt styremedlem
  I forbindelse med insetting av nytt styremedlem ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag 23. oktober 2014 i styrehuset.
 • 27.03.2014: Generalforsamling for 2013
  Generalforsamling for 2013 ble avholdt 27. mars på Jessheim Misjonssenter.
 • 28.11.2013: Ekstraordinær generalforsamling – Bygging av støyskjerm mot jernbanen
  I forbindelse med forslag om å bygge støyskjerm mot jernbanen ble det avhold ekstraordinær generalforsamling i styrehuset torsdag 28. november 2013.
 • 15.05.2013: Generalforsamling for 2012
  Det ble avholdt generalforsamling på Lykkebo onsdag 15. mai.