Ordinær generalforsamling i Linjebo avholdes en gang i året, vanligvis på vårparten. Generalforsamlingen er borettslagets øverste beslutningsorgan, og består av alle andelseiere i borettslaget. Hver andel i borettslaget har én stemme i generalforsamlingen, og det er derfor viktig at så mange som mulig møter opp slik at eventuelle avstemninger vil representere majoriteten av andelseierne.

Saker som tas opp på generalforsamling er vanligvis:

  • Årsrapport, der styret informerer om hva som er gjort siste året
  • Regnskap, revisjon og budsjett
  • Valg av styremedlemmer

Det tas også opp saker som krever avstemning i generalforsamling. Dette er typisk saker som er veldig omfattende i størrelse og/eller som påvirker økonomien i vesentlig grad. Større husleieøkninger og endring av vedtekter er eksempler på slike saker. Det er også mulig for andelseiere å få tatt opp saker. Styret vil, i god tid før generalforsamlingen avholdes, sende ut informasjon om tidsfrist for innsendelse av eventuelle saker som ønskes tatt opp. Det er ikke mulig å ta opp uannonserte saker på generalforsamlingen. Det er bare de sakene som er nevnt i innkallingen som vil bli tatt opp.

Det kan også avholdes ekstraordinær generalforsamling. Dette kan skje dersom det må fattes en avgjørelse i en sak som ikke kan vente til neste ordinære generalforsamling.

Du kan lese mer om generalforsamlinger i denne teksten fra Huseiernes Landsforbund.

Tidligere avholdte generalforsamlinger

Nedenfor er en liste over avholdte generalforsamlinger. Klikk på lenkene for å se dokumentene som hører til.