Kunngjøring 2022-02

Gratulerer med dagen

Linjebo fyller 60 år i år. Datoen er i dag den 2. april, da det første huset sto innflyttingsklart i 1962 (Rådhusvegen 13). Se vedlagte «fødselsattest». Styret mener et slik jubileum bør markeres og har satt av datoen lørdag 18. juni til en bursdagsfest. Mer info kommer.

Husleieøkning – påminnelse

Som bekjent er husleien satt opp til kr. 5.000 med virkning fra april. Alle somhar avtalegiro må sjekke at avtalen dekker det nye beløpet. Om det blir årets eneste husleieøkning er uviss, for som alle sikkert vet så er det ventet flere renteøkninger i år. Dessuten er det en del nødvendig vedlikehold som har økt pris i år.

Ett hus males i år

Pga. den litt usikre økonomiske situasjon har styret valgt å bare male ett hus i år. Det er Ringvegen 13 som står for tur, og beboere der vil bli varslet direkte om fremdrift i prosjektet.

Sjekk markisen

Hyggeligere enn rente- og prisstigninger er det at våren er ved å være her. Det er soltider og dermed går markisene i aktivitet. Linjebo har de siste årene hatt et par tilfelle av markiser som har løsnet og falt ned. Heldigvis bare med litt materiell skade. Markisen er beboers ansvar, og man bør derfor jevnlig sjekke om markisen sitter skikkelig fast i veggen.(De som fikk malt husene sine i fjor vil få montert markisene tilbake når malejobben er helt ferdig medio/ultimo mai).

Generalforsamling 2021

Generalforsamling for 2021 vil bli avholdt tirsdag den 24. mai kl. 18.00. Vi tar sikte på å ha forsamlingen på utearealet igjen i år. Det er to styremedlemmer som er på valg, og forslag til nye medlemmer kan sendes til valgkomiteen: Erik Fossan, Ringvegen 19B og Eivind Nygård Nes, Rådhusvegen 17A.
Valgkomiteen må levere sin innstilling 12. april, så det er noe tid ennå. Egen innkalling til generalforsamling vil følge senere.