I forbindelse med oppussing og/eller vedlikehold er det to dokumenter man bør sette seg inn i: Husordensreglene og Estetisk enhetsplan. Disse inneholder det meste av det man behøver å vite om hva som kan og ikke kan gjøres. Dersom noe fortsatt er uklart bør man konferere med styret før man setter i gang. Styret skal uansett bli informert om alt arbeide av litt størrelse (før det påbegynnes). En av grunnene til dette er at det er greit at styret har en viss oversikt over tilstanden til leilighetene i borettslaget, men den viktigste grunnen er at det er fornuftig å koordinere slikt arbeide med eventuelle nødvendige vedlikeholdsarbeider som faller under borettslagets ansvar. Det er ofte billigere og mer praktisk (både for borettslaget og for den enkelte beboer) å få utført slikt arbeide samtidig som man allikevel er i en oppussingssituasjon.

Innvendig oppussing

Styret skal informeres på forhånd om all innvendig oppussing (jfr Vedtektene, punkt 4.5). Ved oppussing av bad eller kjøkken er dette spesielt relevant siden vi ønsker å vurdere om det samtidig skal foretas utskifting/fornying av felles røropplegg. Dette vil i så fall dekkes av borettslaget.

Pigging av gulv i kjeller for installering av bad/toalett skal godkjennes av styret først (jfr Husordensreglene §8). Dette er fordi enkelte av bygningene er spesielt utsatt for grunnvannsproblemer som gir større fare for innsig av vann.

Fjerning/flytting av vegger skal godkjennes av styret først (jfr Husordensreglene §8).

Arbeid på elektriske fastinstallasjoner og alt av vann- og kloakkrør skal — uten unntak — utføres av autorisert fagperson.

Borettslaget dekker installasjon av lekkasjevarsler med magnetventil som kobles til varmtvannsbereder (Husordensreglene §6). Pris for disse ligger på ca 2000 – 2500 kr. Hvis varsleren kun er koblet til vaskemaskin eller oppvaskmaskin dekkes den ikke av borettslaget.

Innvendig vedlikehold

Innvendig vedlikehold dekkes normalt av den enkelte andelseier. Unntak er de rørinstallasjoner som er en del av fastinstallasjonen (alt som er bygget inn i gulv og vegger). Alt av elektriske installasjoner, inkludert sikringsskap, er andelseiers ansvar.

Utvendig oppussing

Utvendig oppussing er strengt regulert av den estetiske enhetsplanen. Til og med type utelamper er bestemt her (§13). Det er stort sett kun tillatt å gjøre endringer på terrasse, og da innenfor de bestemmelser som er nevn i §8.

Styret ønsker å bli informert om alle større endringer som planlegges.

Utvendig vedlikehold

Som hovedregel er det borettslaget som dekker utvendig vedlikehold. Dette inkluderer vinduer og dører, med to unntak:

  1. Kjellervindu, hvis dette er byttet ut med et større, jfr Estetisk Enhetsplan §11.
  2. Dører (front eller terrasse), hvis det er satt inn kattedør i disse, jfr Estetisk Enhetsplan §12.

[break]Vedlikehold eller utskifting av skillevegger mellom terrassene dekkes også av borettslaget. Om mulig river beboer  selv, og beiser etter oppsetting. Gjerdet rundt andelen er derimot beboers eget ansvar.

Fargekoder for beis/maling

Her er liste over fargekoder (NCS) som er benyttet på husrekkene. Malingstype er 20% olje og resten akryl. Glans: 20. Beisen er oljedekkbeis

Adresse Vegg (Beis) Vindusramme (maling) Vindski (beis)

Rådhusvegen 11 S2040-Y20R S8005-Y50R S0502Y
Rådhusvegen 13 S1005-Y30R S8005-Y50R S8005-Y50R
Rådhusvegen 15 S1005-Y30R S5816-G39Y S5816-G39Y
Rådhusvegen 17 S2040-Y20R S5030-Y90R S0502Y
Rådhusvegen 19 S2004-N S6020-R80B S6020-R80B
Rådhusvegen 21 S1005-Y30R S7010-G30Y S7010-G30Y
Rådhusvegen 23 S2040-Y20R S0502Y S0502Y
Ringvegen 13 S2040-Y20R S8005-Y50R S8005-Y50R
Ringvegen 15 S1505-G90Y S3500N S3500N
Ringvegen 17 S2040-Y20R S8005-Y50R S0502Y
Ringvegen 19 S2000N S6020-Y90R S6020-Y90R
Ringvegen 21 S0502Y S5030-Y90R S0502Y

Garasjene er beiset i farge S1005-Y30R.

Gjerde rundt andeler er beiset i 0502Y.