Renovasjon og kildesortering

Hver husrekke har tilgang til to avfallsdunker; en med sort lokk for mat- og restavfall, og en med grønt lokk for papp og papir. Noen steder i borettslaget står det dobbelt opp med hver type avfallsdunk. Det er da to husrekker som deler på disse dunkene, og det er i utgangspunktet hipp som happ hvilken dunk man velger. Pass likevel på å fordele søppelet slik at ikke en dunk blir så full at lokket må stå åpent, mens den andre kanskje bare er halvfull.

Papirdunk (sammen med plastavfall) tømmes hver fjerde uke, mens restavfallsdunken tømmes annenhver uke i vinterhalvåret og hver uke i sommerhalvåret. Liste over alle tømmedatoer finnes i renovasjonskalenderen fra Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS). Ved å laste ned appen «Min Renovasjon» til smarttelefonen kan du få opp varsler hver gang det er på tide å ta ut søppelet. Merk at når du legger inn adresse for tømming i appen MÅ du oppgi «Rådhusvegen 15a», siden dette er fellesadressen som appen bruker for alle avfallsdunkene i borettslaget.

Avfallsposer for matavfall  (små grønne poser) og plast (store gjennomsiktige poser) ligger i fellesgarasjen. For restavfall brukes vanlige handleposer eller små søppelnett (ikke søppelsekker).

Sortering (viktig)

  • Matavfall/komposterbart avfall skal i spesiallagde grønne poser og kastes i avfallsdunk med sort lokk.
  • Annet husholdningsavfall skal i vanlige plastposer og kastes i samme avfallsdunk (sort lokk).
  • Papp og papir kastes i avfallsdunk med grønt lokk. Skjær opp og/eller brett sammen esker slik at de tar så liten plass som mulig.
  • Husholdningsplast/kjøkkenplast skal i egne gjennomsiktige, store sekker. Det finnes ikke egen avfallsdunk for disse, så de må plasseres ved siden av de andre dunkene tidligst to dager før tømming, som er samtidig som for papirdunken.
  • Glass og hermetikk skal ikke kastes i vanlig avfall, men i returpunkter som er satt ut for formålet. Hensiktsmessige returpunkter for oss i Linjebo er: ESSO, Coop OBS, Saga Senter og ved Holdbart/Bowling 1 på Gystad.
  • Farlig avfall (malingsrester/-bøtter, lim, bensin/diesel/parafin og andre kjemikalier) skal leveres inn på Miljøstasjon Dal Skog.
  • Elektriske artikler (hvite- og brunevarer, lysrør/-pærer, batterier og annet småelektrisk) må leveres på returpunkt (for eksempel Elkjøp) eller på Dal Skog. Lysrør kan leveres i stort sett alle butikker som selger slikt.

Dette er regler vi er pålagt fra avfallsselskapet, og det er viktig at de overholdes. Renovasjonsarbeiderne sjekker avfallet ved henting og kan la dunker med åpenbart feilsortert avfall bli stående utømt. Det er altså ikke bare deg selv det går utover hvis du slurver, men naboene også. ØRAS har laget en hendig sorteringsguide som vi anbefaler å skrive ut og ha lett tilgjengelig.

NB! Ikke legg søppel i andres dunker, selv om dette kanskje oppleves enklere hvis du allikevel skal gå forbi dem på vei til garasjen. Det du da gjør er å fylle opp andres dunker slik at de i verste fall ikke får kvittet seg med sitt avfall. Størrelsen på dunkene er tilpasset fire standardfamilier, og vi ser at de fleste dunkene faktisk er helt fulle på tømmedagene.

Fugler og rotter elsker når matsøppel er lett tilgjengelig. Dessuten kan vinden blåse utover både avfall og papir. Sjekk derfor alltid at lokket på dunkene ligger helt igjen.