Dugnader

man cutting grass

Det avholdes normalt to fellesdugnader i året — en på vårparten og en på høsten. Hovedformålet for disse er å klargjøre fellesområdene for henholdsvis sommer og vinter med i alle fall raking og rydding samt trimming av hekker og busker. Det vil ofte også være en del andre oppgaver, som for eksempel vedlikehold av lekeplass, maling/beising, oppretting av gjerder og lignende. Planlagte arbeidsoppgaver vil bli bekjentgjort i kunngjøring før dugnad, og fordelt ved oppmøte som normalt er ved flaggstanga i Linjebo Syd.

En vanlig kveldsdugnad starter typisk kl 17 og varer i to-tre timer.

Det presiseres at disse dugnadene er ment for arbeid på fellesområdene. Vi vil selvfølgelig ikke nekte noen å arbeide med egen hage mens andre jobber på dugnad, men vi oppfordrer alle til å utføre de oppgaver som styret fordeler. Det er viktig at områdene i borettslaget blir stelt og vedlikeholdt regelmessig; både for utseendet sin del og for å forebygge skader og hindre slitasje. Hvis ikke borettslaget håndterer dette selv må vi betale andre for å gjøre det for oss, noe som vil øke felleskostnadene og kanskje dermed også husleien.

Selv om man ikke har anledning til å delta på dugnaden den dagen den er satt opp, er det absolutt mulig å ta i et tak både før og etter oppsatt dag. Hvis hver husstand steller i nærområdet rundt sin egen rekke vil dugnadene være over på null tid.

Borettslaget leier inn container hver vår som skal brukes til hageavfall. Plasseringen alternerer  mellom parkeringsplassene i sør og nord. Det varierer hvor lenge den blir stående, men den blir i alle fall stående noen uker rundt dugnadsperiodene. Containeren kan benyttes av alle i borettslaget for å kaste hageavfall fra egen hage, selv når det ikke er dugnad.

Containerne skal kun brukes til hageavfall (gress, kvister, løv og lignende). Dersom det kastes annet avfall i containeren vil borettslaget bli belastet flere tusen kroner for ekstra sortering.