Kunngjøring 2021-03

Kosting av grus

Det vil bli kostet internveier og garasjeområde fredag 23. april. Arbeidet vil starte tidlig på dagen. Vennligst sørg for å fjerne alle biler så feieren kommer til – ellers plikter bileier selv å koste etterpå.

Maling av hus

Oppstarten av maling i Ringvegen 15 og 17 er ennå ikke fastsatt. Før maling vil vi selv vaske nordveggene på dugnad.

Og maling av garasjer

Og så her vil det bli vasket og malt på dugnad. Vi starter med baksiden i rekken i Nord.

DUGNAD VIL VÆRE ONSDAG 5. MAI KL. 17.30
(Også andre gjøre mål enn vasking/maling)

Søppel (dessverre et gjentatt tema i kunngjøring)

Vi ser det flere steder er ganske fulle papircontainere før tømming, men ser også at det er plass til mye mer om papiravfall behandles riktig. Vi ber om at det stappes og brettes bedre. Husk også kildesortering av vanlig restavfall. Det kan være en god ide å sørge for at også de minste i familien er klar over hvilken beholder som er til hvilken type avfall.

Ismiddelbøtter

I høst ble det utlevert bøtter med isfjerningsmiddel. Styret vil gjerne at disse kan leveres tilbake igjen, da de vil bli lagret og levert ut igjen i full stand igjen til høsten. Kan ved anledning leveres på trappen til Styrehuset, eller til styreleder i Rådhusvegen 13A.

Generalforsamling

Linjebos generalforsamling 2020 vil bli avholdt 27. mai kl. 18.00. Vi tar i bruk fellesarealet etter gode erfaringer i fjor. Det vil komme en egen innkalling, men noter datoen allerede nå. Dersom været skulle vise seg å bli dårlig, vil generalforsamlingen bli utsatt.