Kunngjøring 2021-04

Generalforsamling 27.05.2021

Referatet fra generalforsamlingen er vedlagt.

Flaggheiser

Linjebos flaggheiser gjennom mange år ønsker avløsning. Vi søker derfor etter en beboer som kan heise og fire flagget på offentlige flaggdager. Kontakt styreleder snarest mulig.

Parkering og kjøring grøntareal!

I referat fra generalforsamlingen vil dere se at det ble tatt opp den stadige parkering og tilmed kjøring på grøntarealet flere streder i Linjebo. Det skal ikke forekomme og er i strid med husordensreglene. Slik småslitasje på grønne flekker virker svært skjemmende for området, og Styret er oppgitt over holdningen til det unike grøntareal vi har i Linjebo.

Alle beboere fikk for litt over ett år siden utlevert og signerte på mottak av parkeringsregler, og vi ber dere være nøyere på å følge disse reglene til glede for oss alle.

Container hageavfall sør

Bemerk at container for hageavfall ved garasjene i sør vil få ny plassering. Ved neste tømming vil ny container bli plassert bak garasje B, ved innkjøringen fra Ringvegen. Her er den mindre synlig og området blir triveligere.

BEMERK at det fortsatt vil være parkering forbudt der containeren sto, på krysset. Dette pga utkjøring fra garasjene.

Sjekk markisen

Det er soltider og dermed går markisene i aktivitet. Linjebo har de siste årene hatt et par tilfelle av markiser som har løsnet og falt ned. Heldigvis bare med litt materiell skade. Markisen er beboers ansvar, og man bør derfor jevnlig sjekke om markisen sitter skikkelig fast i veggen.

Smøre garasjer og verandadører.

Vi minner om at alle bevegelige deler i garasjeporten må smøres en gang i året. Det er på tide å gjøre dette nå. Det er også lurt å sjekke muttere og skruer, samt vaierne for slitasje.

Det kan også være lurt å smøre verandadøren når oljen likevel er fremme. Det er tre bevegelige låser i døren inn mot karmen, samt to bevegelige deler i toppen som med fordel kan smøres lite grann. Skruene i døren bør også strammes.