Hageparseller

Linjebo Borettslag har et unikt stort fellesområde. Det betyr at hver andel bare disponerer en hageparsell i direkte tilknytning til leiligheten. Disse hageparsellene varierer også i både utseende og størrelse, etter en plan som ble vedtatt av generalforsamling i Linjebo Borettslag i 1965. Denne planen kan derfor bare endres ved ny generalforsamling, og selv om alle andelseiere i en husrekke er enige om en ny oppdeling, kan dette ikke skje uten videre.

Nedenfor finnes tegninger over hageparsellene. Styret gjør oppmerksom på at disse er skjematiske og at det oftest vil være beplantning eller gjerde som indikerer presis hvor skillet mellom to parseller går.

Ringvegen

Rådhusvegen