Kunngjøring 2021-01

Brannslokkere

Våre brannslokkere skal etter forskriftene byttes ut hvert 10. år, og det er nå tid for det. Det vil skje den 28. januar, og brannslokkere kan avhentes i styrerommet: torsdag 28. januar kl. 18.30-20:00. Om det ikke lar seg gjøre å hente som ovenfor, så ta kontakt med styreleder for annen avtale.

Andelseier kan beholde den gamle slokkeren, og bruke den som en ekstra. Legg merke til at denne IKKE er godkjent, selv om den sikkert vil virke. Hvis du ikke ønsker å beholde den gamle slokker, kan du levere den til styret.

Husleieøkning

Pga. store vedlikeholdsutgifter ser styret at det dessverre er nødvendig å sette opp husleien. Den vil bli regulert til kr. 4.500,- fra april måned (forfall 25.04.). Vi gjør oppmerksom på at vi dermed er tilbake til det nivå på husleien som vi hadde inntil våren 2020.