Kunngjøring 2016-01

Parkering og snø

I desember sendte styret ut en oversikt over tildelte parkeringsplasser. Noe av hensikten med denne var å sikre en god måte å deponere snø på i Linjebo, og tilfellet ville at det ble en snørik vinter rett etterpå.

Dessverre viser det seg at ikke alle følger reglene for områder som skal brukes til snødeponi, og dette skaper problemer for brøytemannskapet, så de ikke får deponert snøen hensiktsmessig. Dette skaper ringvirkninger så andre p-plasser ikke kan bli brøytet skikkelig.

De som dette gjelder vet det sikkert selv, og vi henstiller til dem om å følge planen som finnes i vedlagte kart.

Ved nye snøfall må man også i størst mulig grad fjerne biler fra p-plassene så brøytebilen kommer til. Ellers plikter bileier ifølge husordensregler selv å måke snøen fra plassen.

Generalforsamling vil bli avholdt onsdag den 27. april

Egentlig innkalling kommer. I den forbindelse kan det være på sin plass å se gjennom våre Vedtekter og Husordensregler med Estetisk enhetsplan, da generalforsamlingen er eneste mulighet for å endre disse.

Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende senest 25. mars.

Batteri røykvarslere

Batteri til røykvarsler i hver boenhet må skiftes ut hvert år. Nytt batteri er lagt i postkassene.


thumbnail of Kunngjøring 1-2016
Last ned som PDF
Parkering Sør (Nytt kart 2017)
Parkering nord (Nytt kart 2017)