torn flag of norway billowing in the wind

Vi behøver flaggheiser

Vi søker etter flaggheiser igjen. Styret gjør oppmerksom på at selv om det selvsagt er veldig koselig og absolutt ønskelig at det flagges på offentlige flaggdager, så er Linjebo et privat borettslag og det er ikke noe krav at vi…

Les hele saken

Generalforsamling for 2023

Generalforsamling for 2023 vil bli avholdt tirsdag 4. juni kl. 18.00 på fellesarealet. Egen innkalling kommer. Saker som ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 1. mai 2024. Valgkomitéen består av Grethe Fjelly, Ringvegen 19D og Trine…

Les hele saken
monochrome photo of hybrid car charging

Månedsavgift på lading av elbil

Styret har blitt gjort oppmerksom på at PlugPay, som står for fakturering av ladekostnader, har innført en månedlig medlemsavgift på kr 59,-. Dette har blitt gjort uten å informere hverken styret eller de beboerne som benytter tjenesten, så styret er…

Les hele saken
bokeh photography of lights

Tenning av julelys

Velkommen til tenning av julelyset i Linjebo på den store plenen i borettslaget søndag 26. november kl. 17.00 . Det blir gløgg og pepperkaker, og hvem vet – kanskje kommer nissen? Gi beskjed om antall barn som kommer på e-post:…

Les hele saken
bills capital cash cent

Husleieøkning

Det er kanskje ikke noen stor overraskelse, men det vil dessverre være nødvendig å øke husleien f.o.m. forfall 25. oktober – dvs. for 4. kvartal. Dette skyldes både økte renteutgifter og et generelt stort vedlikehold i år – til høyere…

Les hele saken
people sitting on chair

Generalforsamling 31. mai

Årets generalforsamlingen blir avholdt onsdag 31. mai 2023 kl. 18.00 ved bordene på Linjebos unike fellesareal. Sitteplassene ved bordet vil være forbeholdt styret og referent. Ta med stol. Hvis været ikke arter seg vil generalforsamlingen bli utsatt.

Les hele saken