monochrome photo of hybrid car charging

Månedsavgift på lading av elbil

Styret har blitt gjort oppmerksom på at PlugPay, som står for fakturering av ladekostnader, har innført en månedlig medlemsavgift på kr 59,-. Dette har blitt gjort uten å informere hverken styret eller de beboerne som benytter tjenesten, så styret er…

Les hele saken
bokeh photography of lights

Tenning av julelys

Velkommen til tenning av julelyset i Linjebo på den store plenen i borettslaget søndag 26. november kl. 17.00 . Det blir gløgg og pepperkaker, og hvem vet – kanskje kommer nissen? Gi beskjed om antall barn som kommer på e-post:…

Les hele saken
bills capital cash cent

Husleieøkning

Det er kanskje ikke noen stor overraskelse, men det vil dessverre være nødvendig å øke husleien f.o.m. forfall 25. oktober – dvs. for 4. kvartal. Dette skyldes både økte renteutgifter og et generelt stort vedlikehold i år – til høyere…

Les hele saken
people sitting on chair

Generalforsamling 31. mai

Årets generalforsamlingen blir avholdt onsdag 31. mai 2023 kl. 18.00 ved bordene på Linjebos unike fellesareal. Sitteplassene ved bordet vil være forbeholdt styret og referent. Ta med stol. Hvis været ikke arter seg vil generalforsamlingen bli utsatt.

Les hele saken
ethnic female touching wet window

Utlufting, kondens og varme

Vi har hatt et par tilfeller av kondens på og ved baderom og vil påpeke at det må sørges for tilstrekkelig utlufting og sirkulasjon. Det må også stå en viss varme på i alle rom, spesielt kjøkken og bad. Vi…

Les hele saken
crop man counting dollar banknotes

Husleieøkning

Det er dessverre nødvendig at husleien blir satt opp med virkning fra forfall 25. januar 2023. Den nye husleien blir kr. 5.500,- per måned. Vi skjønner at dette er drøyt hopp, men det er store økninger ikke minst i rentekostnader…

Les hele saken