Husdyr/kjæledyr

two orange and brown cats reclined on brown rug

Anskaffelse av kjæledyr, som for eksempel hund og katt, skal søkes skriftlig og godkjennes av styret på forhånd. Det kan være spesielle forhold som gjør at det ikke kan godkjennes.

Det er båndtvang for hunder i borettslaget hele året.

Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller eiendom, f. eks. oppskraping av dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg m.v.

Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer etter dyret.

Kommer det inn skriftlige berettigede klager over at et dyrehold sjenerer naboer gjennom lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret, etter forhandling med partene, hvorvidt en klage er berettiget

Kattedør kan installeres, men det er ønskelig at dette skjer i verandadør siden frontdøren må spesialbestilles og derfor er veldig kostbar. Ved installasjon av kattedør skal døren bringes tilbake til sitt opprinnelige utseende ved salg, med mindre kjøper ønsker å overta døren som den er. Kjøper skal da gjøres oppmerksom på at en senere utskifting er beboers ansvar og kostnad, og ikke vil bli bekostet av borettslaget.