Parkeringsregler

 • Beboere i Linjebo disponerer én garasje, og én uteparkering. Dette er flere plasser enn statens forskrifter angir som krav til småhusbebyggelse som vår. Se kart over de tildelte plasser.
 • Vennligst opplys til besøkende (gjester og håndverkere) hvilken plass de skal benytte. Hvis man har midlertidig behov for flere plasser, må man avtale med naboer om å få «låne» deres plass.
 • Kjøring og parkering på grøntareal er ikke tillatt.
 • Parkering utenfor de oppmerkede plassene eller på internveier foran husrekkene er IKKE tillatt. Dette er adkomstveier for sykebil og lignende, og må derfor alltid holdes åpne.
 • Vis hensyn til naboen ved korttidsparkering utenfor de markerte p-plassene: Det er ikke hyggelig med en bil parkert fremfor stuevinduet sitt.
 • Tomgangskjøring er IKKE tillatt noe sted i borettslaget. Utenfor Linjebos tomtegrense gjelder Trafikkreglenes § 16 om forbud mot tomgangskjøring. (Parkering i garasje vil løse problemet med is på ruta!)
 • Ved snøfall må man i størst mulig grad fjerne biler fra p-plassene så brøytebilen kommer til. Ellers plikter bileier ifølge husordensregler selv å måke snøen fra området.
 • Det er 3-4 åpne plasser ved garasjen i Nord. Her gjelder førstemann-til-mølla, men plassene skal ikke brukes til permanent parkering. Disse plassene er også tenkt som snødeponi, og vinterstid er det ikke parkering her. Bil vil bli borttauet for eiers regning og risiko om nødvendig.
  NB. Bemerk at disse åpne plassene er flyttet april 2021, se kart.
 • Det er kveldstid og i helgene ganske mye ledig plass på skolen og på plassen ved Jessheim kirke – og det er en kort spasertur dit!
 • De som parkerer nær trær bør selv rydde kongler da disse ellers kan skade bilen ved klipping. Fellesskapet dekker ikke skader som følge av «kongle-sprett».