Kunngjøring 2021-02

Generalforsamling

Linjebos generalforsamling 2020 vil bli avholdt 27. mai kl. 18.00. Vi tar i bruk fellesarealet etter gode erfaringer i fjor.
Det vil komme en egen innkalling, men noter datoen allerede nå. Dersom været skulle vise seg å bli dårlig, vil generalforsamlingen bli utsatt.

Takk

Styret har lyst å bringe en takk til Jarle Nordengen for hans innsats med snøfreseren. Det er mange som har lagt merke til og satt pris på ryddige stier over fellesarealet, og foran garasjer.

Snøsmelting

Snøen smelter igjen, og det vil derfor være en stor fordel om snøen er måket vekk fra husvegger, terrasser og lemmer over kjellernedgang. Dette vil minske risikoen for innsig av vann og skader i kjeller.

Maling av hus

Vi fortsetter malingen av hus med to hus i 2021 også, i år blir det Ringvegen 15 og 17. Oppstarten er ennå ikke fastsatt, men de berørte hus vil få beskjed.

Søppel (dessverre et gjentatt tema i kunngjøring)

Vi ser det flere steder er ganske fulle papircontainere før tømming, men ser også at det er plass til mye mer om papiravfall behandles riktig. Vi ber om at det stappes og brettes bedre.

Husk også kildesortering av vanlig restavfall.