Kunngjøring 2017-11

Parkering

Parkeringsplasser ved garasjene er nå merket opp slik at det er lettere å finne sin plass. Det har vært en del småirritasjon med parkeringen rundt om i Linjebo, og styret finner det derfor nødvendig å minne om vedlagte kart over p-plasser. Bemerk at det er noen ganske små endringer fra forrige kart, så se nøye etter om din plass er blitt endret.

Det er nå blitt p-forbud ved området foran fellesgarasjen. Dette skyldes at det er kort avstand til de nærmeste garasjene, og utkjøringen fra disse krever avstand.

Styret ber også om at alle bemerker følgende:

  • Beboere i Linjebo har 1 garasje, og 1 gjesteparkering. Det er flere plasser enn statens forskrifter angir som krav til småhusbebyggelse som vår.
  • Har du midlertidig bruk for en ekstra p-plass: Spør naboen eller andre om å låne deres plass.
  • Kjøring og parkering på grøntareal er ikke tillatt.
  • De som parkerer nær trær bør selv rydde kongler da disse ellers kan skade bilen ved klipping. Fellesskapet dekker ikke skader som følge av «kongle-sprett».
  • Vis hensyn til naboen ved korttidsparkering utenfor de markerte p- plassene: Det er ikke hyggelig med en bil parkert fremfor stuevinduet sitt.
  • Det er 3-4 åpne plasser ved garasjen i Nord. Her gjelder første-mann-til- mølla men de skal ikke brukes til permanent parkering.
  • Det er kveldstid og i helgene ganske mye ledig plass på skolen og på plassen ved Jessheim kirke – og det er en kort spasertur dit!

Om noen har bemerkning til dette, og til rimeligheten i et såpass strengt regime, så hører styret det gjerne. Vi er villig til å ta debatten, men vi regner etter klagenes antall å ha felleskapet med oss i dette. Om man ønsker at det merkes opp gjesteparkeringer ved husrekkene, så gjør styret gjerne dette også. Vi har dog mottatt få klager i de områdene og vil i utgangspunktet ikke merke opp der.

Sanering og analyse yttertak

Analysen av yttertakene er ferdig, og det viste seg at det ikke var nevneverdig sopp andre steder enn i de to tak der det var konstatert. Hvordan det tilfeldigvis kunne være slik at 2 av de 4 første tak som ble åpnet, hadde sopp, men deretter ingen, er et lite tilfeldighetens mysterium. Alle øvrige tak var i veldig god stand. Saneringsfirmaet mener at med ventilasjon på alle bad, og lufting over mønet på alle tak, så er det ingen grunn til ytterligere tiltak. Det økonomiske aspekt er ennå ikke helt klarlagt, men det er klart at Linjebo sparer en del penger ved denne heldige utviklingen.


thumbnail of Kunngjøring 11-2017
Last ned kunngjøring som PDF
thumbnail of 11-2017 vedlegg Parkeringskart august 2017
Parkeringskart