Styret i borettslaget består av tre styremedlemmer, der en av dem er styreleder. Det velges ikke nestleder. I tillegg er det to varamedlemmer som kalles inn ved behov.

Styremedlemmer og varamedlemmer innstilles til valg av en valgkomité bestående av to personer.

Styremedlemmer

Jan Olesen (styreleder):

Grethe Fjelly:

Terje Mikal Mjelde:

Varamedlemmer

Harald Egeberg, Rådhusvegen 17B

Tone Ellen Jøndal, Rådhusvegen 19C

Valgkomite

Eivind Nygård Nes, Rådhusvegen 17A

Erik Fossan, Ringvegen 19B