Styret i borettslaget består av tre styremedlemmer, der en av dem er styreleder. Det velges ikke nestleder. I tillegg er det to varamedlemmer som kalles inn ved behov.

Styremedlemmer og varamedlemmer innstilles til valg av en valgkomité bestående av to personer.

Styremedlemmer

Jan Olesen (styreleder)
Rådhusvegen 13A
Telefon 995 43 213
styret@linjebo.no
Grethe Fjelly
Ringvegen 19D
Telefon 900 56 687
grethe@linjebo.no
Terje Mikal Mjelde
Ringvegen 17C
Telefon 917 97 844
terje@linjebo.no

Varamedlemmer

Liv Flasnes
Rådhusvegen 21C
Harald Egeberg
Rådhusvegen 17B

Valgkomite

Tone Ellen Jøndal
Rådhusvegen 19C
Eivind Nygård Nes
Rådhusvegen 17A