Kunngjøring 2016-03

Nye regler for brannsikkerhet

I 2016 har myndighetene innført nye regler for brannsikring av boliger. Ifølge Forskrift om brannforebygging § 7 gjelder:

Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Styret har derfor vedtatt følgende ordning for å dekke dette kravet, og sikre styrets ansvar for kontroll av brannsikkerhet:

  • Det vil bli utlevert en pakke med 3 stk. seriekoplede røykvarslere inkludert batterier til hver andel.
  • Hvis du allerede har montert røykvarslere i hver etasje (seriekobling er ikke et krav) er det ikke nødvendig å sette opp disse nye, men de skal oppbevares i andelen.
  • Røykvarslerne følger leiligheten ved salg.
  • Batterier er heretter beboers eget ansvar. Styret vil årlig sende påminnelse om utskifting.

Utlevering vil skje i styrehuset tirsdag 29. mars kl. 18.00-19.00. Har du ikke anledning: ta kontakt med styreleder for individuell avtale.

Beboere som ønsker hjelp med montering tar kontakt med styret.

Avtalegiro – melding om betaling

De fleste er nå gått over til å betale husleien med avtalegiro. Det er bra, for det sparer borettslaget for kostnader. Vi kan spare enda mer ved å fjerne meldingen om avtale-betaling hver måned, så denne vil heretter bare bli sendt ut til dem som aktivt ber om det. Det betyr at hvis du har avtalegiro og ikke behøver å få faktura i postkassen foretar du deg ingenting, men hvis du fortsatt ønsker å få papirfaktura i postkassen må du gi beskjed til styret.

De som ikke har avtalegiro vil fortsatt få faktura i postkassen.

Generalforsamling vil bli avholdt onsdag 27. april

Egen innkalling kommer. I den forbindelse kan det være på sin plass å se gjennom våre vedtekter og husordensregler med Estetisk plan, da generalforsamlingen er eneste mulighet for å endre disse. Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende senest 30. mars.


thumbnail of kunngjoring-2016-03
Last ned kunngjøring som PDF