Kunngjøring 2017-09

Sommerfest utsatt

På grunn av liten påmelding er Linjebos sommerfest utsatt. Ny dato er lørdag 12. august. Påmelding må skje til Terje – tlf. 91797844 – terje@linjebo.no – med angivelse av antall voksne og barn under 12 år, senest 5. august.

Sanering og analyse yttertak

– Arbeid på taket

I forbindelse med utbedringen av ventilasjonen over takryggen vil det bli installert ventiler under takrenna ved hvert bad. Dette arbeid vil skje mandag 19. juni – onsdag 21. juni. Vennligst sørg for at markiser er trukket helt inn på dagtid disse dager.

– Ventilasjon baderom

RST Elektro AS som skal installere ventilasjon på baderom hos noen beboere, har fått liste over de aktuelle andelseiere. De vil da ta kontakt med hver enkelt for avtale om når arbeidet kan utføres. Styret ber om at man så langt som mulig godtar installatørens forslag om tidspunkt da tilbudet forutsetter rasjonell drift.

– Yttertakenes tilstand

Undersøkelsene av takene er snart ferdig, og styret regner med i løpet av kort tid å kunne komme med informasjon om status i saken.

Husleie

Vi minner om at husleien fra forfall 25. juli vil være kr. 4.400,- Har du avtalegiro må du sørge for at beløpsgrensen er korrekt. Har du ennå ikke avtalegiro anbefaler styret fortsatt at du oppretter dette.


thumbnail of Kunngjøring 9-2017
Last ned PDF