Kunngjøring 2020-11

Søppelsortering

Alle har fått Miljøposten fra ØRAS i postkassen, vennligst les den litt nøye og følg kildesorteringen. Det sparer oss all for bry og i verste fall penger. ØRAS er gått bort fra tømmekalender i posten, og bruker nå appen «Min renovasjon». Kan du ikke bruke appen, så ta kontakt med styret og få en oversikt over tømmedager.

Vinteren er kommet og vi minner om de vanlige sakene på denne tiden av året:

Parkering

Vi minner om at parkering IKKE må være til hinder for snøbrøyting – hverken på Linjebos område eller i Rådhusvegen.
Styret vil oppfordre alle til å bruke garasjene til parkering og ikke parkere ved husrekkene. Det vil dessuten forhindre tomgangskjøring – og er faktisk best for bilen også.

Røykvarslere

Batteriet til røykvarslere må skiftes en gang i året. Dette er årstiden for stearinlys, og dette kan være et bra tidspunkt å sikre at alt fungerer.

El-kontroll

Styret oppfordrer alle beboere til en gang årlig å sjekke sine elektriske installasjoner, både hjemme og i garasjen. Siden det nå er tiden for å tenne lys i mørket, kan dette være en god anledning til å få det gjort. Sjekk for løse ledninger, eller svi-merker i stikkontakter. Test også jordfeilbryteren om du har. Løse skjøteledninger kan med fordel skiftes ut med fastmonterte stikkontakter. Dette må gjøres av godkjent el-installatør. Husk også at forgreningskontakter aldri skal seriekobles.

Fett i avløp

Selv om vi har fått skiftet ut kjøkkenavløpet, så gjelder fortsatt denne oppfordring: Det blir mye kokkekunst i tiden fremover. Vi ber om at ingen skyller fettrester ned i vasken, men skraper mest mulig av i matavfallet før det skylles. Det er også en fordel om man jevnlig renser sine rør med avløpsrenser – både på kjøkken og baderom. (OBS: IKKE bruk Plumbo pulver da det bare gjør situasjonen verre.)

Isfjerning

Strøkasse med skjellsand er satt ut ved garasjene. Disse kan brukes etter behov. Det er ikke mening at man skal strø hele området ved garasjene, men bare der man ser at det trengs. Vi har en plikt til å sikre at postbud og renovasjonsfolk er trygge på vår eiendom, og hver husrekke har fått en bøtte med tinemiddel til strøing ved husrekken. Disse blir satt ved postkassestativ, søppelkontainer eller annet synlig sted, og det vil være opp til beboere i den enkelte rekke selv å avgjøre den mer permanente plassering.

Snømåking

Vi har en plikt til å sikre at postbud og renovasjonsfolk er trygge på vår eiendom, og også for egen del er det greit at det er ryddet for snø rundt postkasser og søppel. Dessverre er det styrets oppfatning at det stort sett er de samme andelseiere som utfører denne oppgaven. Vi oppfordrer derfor til at flere deltar, og måker snø når man ser at det trengs – det tar ikke mange minuttene. ØRAS kan nekte å tømme søppel om det ikke er ryddet.