Kunngjøring 2022-01

Husleieøkning

Det er dessverre nødvendig å øke husleien/felleskostnadene. Med virkning fra april (forfall 25.04) vil husleie være kr. 5.000,-Styret har diskutert saken nøye og er klar over at det kan virke som en drastisk økning. Det har dog ikke vært økning i husleie siden 2019, og med økte renteutgifter, økte kommunale avgifter og generell prisstigning på varer og tjenester er dette skrittet nå nødvendig. Alle som har avtalegiro må sjekke at avtalen dekker det nye beløpet.

Generalforsamling 2021

Generalforsamling for 2021 vil bli avholdt tirsdag den 24. mai kl. 18.00. Vi tar sikte på å ha forsamlingen på utearealet igjen i år.Det er to styremedlemmer som er på valg, og forslag til nye medlemmer kan sendes til valgkomiteen: Erik Fossan, Ringvegen 19B og Eivind Nygård Nes, Rådhusvegen 17A.Egen innkalling til generalforsamling vil følge senere.

Sotluke – tømming

Det har sannsynligvis vært ekstra fyring i peisovner i vinter, og vi minner om at sotluken må tømmes. Det er da slik med disse lukene at de ikke alltid er logisk innrettet, for i visse tilfelle tømmer man aboens sotluke, og i andre tilfelle har man ingen sotluke, fordi naboen har to! Avtal derfor med naboen når sotlukene tømmes.

Snøsmelting

Det er plass til enda en påminnelse om litt praktisk: Snøen smelter snart igjen, og det vil derfor være en stor fordel om snøen er måket vekk fra husvegger, terrasser og lemmer over kjellernedgangen. Dette vil minske risikoen for innsig av vann og skader i kjeller.