Kunngjøring-2011-05

Dugnad

Høstdugnaden er fastsatt til 12.10.2011 kl 17:00. Oppmøte ved flaggstanga. Det blir utplassert to containere KUN FOR HAGEAVFALL i uke 40 (en i syd og en i nord). Enkel servering med drikke.

Liste over noe av det som må gjøres:

  • Fjerne løv fra garasjetak og fellesarealer
  • Reparere gjerder rundt borettslaget, lys på garasjene, garasjedører (hvis mulig)
  • Vask av hs
  • Kutte kvister på trær
  • Spyle bort mose på asfalt (ved rekkehus og garasjer)

Ting som ikke blir utført pga få oppmøtte kan bli satt bort, noe som vil medføre økt husleie.

Parkering

Det er i Linjebo borettslag et visst antall parkeringsplasser utenfor hver rekke. Styret henviser alle beboere til å benytte garasjen i tidsperioder hvor det er manko på parkeringsplasser utenfor egen rekke. Dette er viktig nå til vinteren da biler som hindrer snørydding kan bli tauet bort for bileiers regning.

Vinteren 2010/2011

Vinteren kommer i år som i fjor og styret ønsker å minne om følgende

  • Stenging av utevann: I de fleste rekkene må hver leilighet åpne kranene før leilighet som har stoppekran inne stenger. Alle utekranene skal stå åpne om vinteren. Dette for å unngå frostskader (som borettslaget ikke vil dekke).
  • Snø på takene: Hvis det kommer mye snø må de som skal rydde takene komme uhindret til fra begge sider av rekkene. Skader på hagemøbler, putekasser, griller m.m. som følge av dette vil ikke bli dekket.

Nye husordensregler

Styret har justert noe på husordensreglene for borettslaget. Disse vil bli utlevert sammen med Vedtekter og Brannvernsplan om kort tid, og styret forventer at beboerne leser og retter seg etter disse.

Husdyrhold

Styret vil igjen minne om at de som har hund MÅ overholde båndtvangen. I borettslaget skal hunder til enhver tid holdes i bånd, og eier er ANSVARLIG for å rydde vekk avføring etter hunden. Det er observert ay hunder slippes ut for å gjøre ifra seg uten at eier følger etter for å «rydde» vekk avføringen.

Husleie

Vi minner om at husleien SKAL betales innen fristen. Purringer fører til økte kostnader for borettslaget.

 

Last ned som PDF