Husordensregler

Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvar for. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt med hverandre og ikke stiller større krav til andre enn seg…

Les hele saken

Garasje og parkering

Hver leilighet disponerer én garasjeplass samt én fast tildelt utendørs parkeringsplass. Det oppfordres til å benytte garasjen som primær parkeringsplass, slik at uteplassen kan brukes som gjesteparkering eller korttidsparkering. Det skal aldri parkeres på andres parkeringsplasser uten at dette avklares…

Les hele saken

Parkeringsregler

Beboere i Linjebo disponerer én garasje, og én uteparkering. Dette er flere plasser enn statens forskrifter angir som krav til småhusbebyggelse som vår. Se kart over de tildelte plasser. Vennligst opplys til besøkende (gjester og håndverkere) hvilken plass de skal…

Les hele saken

Parkeringsforbud i Rådhusvegen

Som mange sikkert allerede har sett, har kommunen nå innført parkeringsforbud langs Linjebo i Rådhusvegen. Vi regner med at dette i en overgang kan føre til litt parkeringsproblemer på Linjebos område, og vi benytter derfor anledningen til å minne om…

Les hele saken

Parkering og kjøring på grøntareal

På generalforsamlingen i år ble det tatt opp den stadige parkering og tilmed kjøring på grøntarealet flere steder i Linjebo. Slikt er i strid med husordensreglene og skal ikke forekomme. Småslitasje på grønne flekker virker svært skjemmende for området, og…

Les hele saken

Kunngjøring 2017-11

Parkering Parkeringsplasser ved garasjene er nå merket opp slik at det er lettere å finne sin plass. Det har vært en del småirritasjon med parkeringen rundt om i Linjebo, og styret finner det derfor nødvendig å minne om vedlagte kart…

Les hele saken