two person standing near vehicle

Snørydding

Borettslaget har avtale med eksternt selskap om snørydding og strøing foran garasjene og inn foran hver husrekke der dette er mulig. Avtalen er svært rimelig i forhold til alternativene, men det gjør også at vi vi blir nedprioritert når arbeidsbelastningen…

Les hele saken

Fellesgarasje

Fellesgarasjen er plassert i den lengste garasjerekken i syd, port nummer ti telt nordfra (A10). Den åpnes med kodelås. Ta kontakt med styret hvis du ikke har koden. Ikke gi adgangskoden til personer du ikke er 100 % sikker på…

Les hele saken
a person shoveling snow

Snørydding

Det har kommet en god del snø den siste tiden, og post- og søplekasser er enkelte steder ganske nedsnødde siden det eksterne selskapet som rydder snø ikke måker på disse stedene. Vi må sørge for at postbud og søppeltømmere kan…

Les hele saken

Strøing og snømåking

Det er satt ut strøkasse med skjellsand ved garasjene. Disse skal brukes etter behov. Det er ikke meningen at man skal strø hele området ved garasjene, men bare der det trengs – og da spesielt ved søppelkontainere og postkasser. Det…

Les hele saken

Kunngjøring 2015-01

Brannslokkere Våre brannslokkere skal kontrolleres hvert 5. år, og det er nå tid for det. Det vil skje den 12. februar, og brannslokkere bes innlevert i styrerommet onsdag 11. februar kl. 18-21 Om det ikke lar seg gjøre så ta…

Les hele saken

Kunngjøring 2014-02

Generalforsamling 2014 På generalforsamlingen i år er ett av punktene vedtak om prioritering av vedlikehold og forbedringer i Linjebo. For at evt. arbeider som blir vedtatt kan starte raskest mulig, har styret planlagt å avholde generalforsamling tidligere enn vanlig. Det…

Les hele saken