Vedtekter

Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Linjebo borettslag. Lagets forretningskontor er i Ullensaker kommune. Linjebo borettslag er registrert i Ullensaker under gnr 7 og bnr…

Les hele saken

Husordensregler

Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvar for. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt med hverandre og ikke stiller større krav til andre enn seg…

Les hele saken

Garasje og parkering

Hver leilighet disponerer én garasjeplass samt én fast tildelt utendørs parkeringsplass. Det oppfordres til å benytte garasjen som primær parkeringsplass, slik at uteplassen kan brukes som gjesteparkering eller korttidsparkering. Det skal aldri parkeres på andres parkeringsplasser uten at dette avklares…

Les hele saken
small judge gavel placed on table near folders

Linjebos regelverk

Borettslaget har et regelverk som alle beboere og andelseiere plikter å forholde seg til. Først og fremst har vi vedtektene, som er hjemlet i Borettslagsloven og som borettslaget er forpliktet til å ha. Dette er et dokument som er juridisk…

Les hele saken
Enhetsplan

Estetisk enhetsplan

For at Linjebo skal fremstå med en så enhetlig fysisk og estetisk fasade som mulig er det nødvendig å ha klare regler for hva den enkelte andelseier kan gjøre av endringer og tillegg på utearealene. Det må også tas hensyn…

Les hele saken
accident action danger emergency

Brannvernplan

NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN

Les hele saken