27.04.2016: Generalforsamling for 2015

Generalforsamlingen for 2015 ble avholdt onsdag den 27. april kl. 18.00 i Jessheim Misjonssenter.

 


Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Konstituering
  – godkjenning av innkalling
  – godkjenning av fullmakter
  – valg av ordstyrer og referent
  – valg av tellekorps (2 personer) og protokollunderskrivere (2 personer)
 2. Styret årsberetning 2015
 3. Årsregnskap med revisjonsrapport
 4. Innkomne forslag
  1. Styrets forslag om disponering av erstatningsbeløp
  2. Styrets forslag om skilting av Linjebo som del av Historiske Jessheim
 5. Budsjett 2016
 6. Valg
 7. Avslutning

Styret ønsker alle velkommen til generalforsamling. Det vil bli enkel bevertning.
Husk skriftlige fullmakter – kun én (1) pr. andelseier.

Vedlegg

(liste over andelseiere legges ikke ut her)

Innkalling
Innkalling
thumbnail of 2 Linjebo Borettslag Styrets årsberetning 2015
Årsberetning
thumbnail of 3 Linjebo Borettslag årsregnskap 2015
Årsregnskap
thumbnail of 4 Revisors beretning 2015
Revisors beretning
Forslag 1 Erstatning
Forslag 1: Erstatning
Forslag 2 Skilting
Forslag 2: Skilting
thumbnail of 7 Linjebo Borettslag budsjett 2016
Borettslag budsjett 2016
thumbnail of 8 2016 Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling