Kunngjøring 2016-05

Generalforsamling for 2015 ble avholdt onsdag

Referat kommer senere, men til orientering ble de to innmeldte saker vedtatt.

Dugnad 10. mai

Oppmøte kl. 17.00 ved flaggstangen. De som ønsker det kan gjerne starte nå med å rake løv, og rydde i grøftene utenfor gjerdet.

Sommerfest 4. juni

Det vil bli servet mat fra kl. 17.30 – og barna vil få drikke. Resten sørger den enkelte selv for.

PÅMELDING: SENEST 18. MAI til Grethe: Tlf 90056687

Trampoliner

Trampoliner er moro for barna, men vi ber om at det vises hensyn til naboene vedbruk av disse. Det er også slik at trampoliner kan være farlige og vi gjør da oppmerksom på eier kan bli ansvarlig for skader som oppstår ved bruk. Styret følger derfor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og oppfordrer til at trampolinen sikres mot bruk når det ikke er voksne til stede.

VVS-sjekken

Som tidligere kunngjort ønsker styret å gjennomføre et ettersyn av VVS-anlegget i alle leiligheter.
Rørlegger Petter Norbeck vil starte med dette den 14. juni. Han tar kontakt med den enkelte for å avtale dato for ettersynet. Det tar ca. 1 time for hver leilighet. Norbeck ønsker selvsagt å gjøre dette mest mulig rasjonelt og vi ber derfor om at andelseiere så vidt mulig tar imot ham når han foreslår, da prisen Linjebo har fått oppgitt ellers kan bli justert.

Det vil samtidig bli installert NYE HOVEDSTOPPKRANER og der hvor disse er bygget inn, skjult eller på annen måte hindret, må disse også gjøres tilgjengelig for rørlegger. (Dette gjelder bare denne ene leiligheten i hver rekke.)

Gebyr på husleie

De aller fleste bruker nå avtalegiro eller betaler med KID og sparer felleskapet for utgifter. Det er dog fortsatt noen kostnader som styret finner unødvendige at fellesskapet dekker, og det vil derfor bli innført gebyr for å få papirfaktura f.o.m. husleien med forfall 25. juli. Gebyret blir kr. 50,- På den måten betaler andelseier selv for merkostnaden med papirfaktura.

thumbnail of Kunngjøring 5-2016
Last ned kunngjøring som PDF