Husleieøkning fra april

a person holding bank notes

Det er dessverre nødvendig å øke husleien/felleskostnadene. Med virkning fra april (forfall 25.04) vil husleien være kr. 5.000,- Styret har diskutert saken nøye og er klar over at det kan virke som en drastisk økning. Det har dog ikke vært økning i husleien siden 2019, og med økte renteutgifter, økte kommunale avgifter og generell prisstigning på varer og tjenester er dette skrittet nå nødvendig. Alle som har avtalegiro må sjekke at avtalen dekker det nye beløpet.