Strøing og snømåking

Det er satt ut strøkasse med skjellsand ved garasjene. Disse skal brukes etter behov. Det er ikke meningen at man skal strø hele området ved garasjene, men bare der det trengs – og da spesielt ved søppelkontainere og postkasser. Det må også måkes ved behov. Vi har en plikt til å sikre at postbud og renovasjonsfolk er trygge på vår eiendom, og for egen del er det jo greit at det er strødd og ryddet for snø rundt postkasser og søppel.

Hver husrekke har i tillegg fått en bøtte med tinesalt til strøing ved husrekken. Påfyll av disse gjør beboere selv ved behov.

Det er styrets oppfatning at det dessverre stort sett er de samme andelseiere som bidrar med snømåking og strøing. Vi oppfordrer derfor alle til å ta i et tak når de ser at det trengs – det tar ikke mange minuttene. ØRAS kan nekte å tømme søppel om det ikke er ryddet, og postbudet kan også dra med uforrettet sak om hen ikke trygt kan komme frem til postkassene.

Vi minner dessuten om at parkering IKKE må være til hinder for snøbrøyting. Styret vil oppfordre alle til å bruke garasjene til parkering og ikke parkere ved husrekkene. Det vil dessuten forhindre tomgangskjøring, og er faktisk best for bilen også.