Lading av el-biler

Garasjeanleggene er klargjort for installering av individuelle ladere i hver garasje. Vi bruker Zaptec som er et norskprodusert «smart system» som oppfyller alle offentlige krav og som passer på at strømbelastningen blir fordelt jevnt hvis det er mange biler som…

Les hele saken

Garasje og parkering

Hver leilighet disponerer én garasjeplass samt én fast tildelt utendørs parkeringsplass. Det oppfordres til å benytte garasjen som primær parkeringsplass, slik at uteplassen kan brukes som gjesteparkering eller korttidsparkering. Det skal aldri parkeres på andres parkeringsplasser uten at dette avklares…

Les hele saken

Fellesgarasje

Fellesgarasjen er plassert i den lengste garasjerekken i syd, port nummer ti telt nordfra (A10). Den åpnes med kodelås. Ta kontakt med styret hvis du ikke har koden. Ikke gi adgangskoden til personer du ikke er 100 % sikker på…

Les hele saken

Innkalling til dugnad 6. september: vasking og maling av garasjer i NORD

Før vinteren skal vi ha malt garasjerekken som vender mot jernbanen i nord. Det starter med vasking av baksiden mot jernbanen mandag den 6. september kl. 17.00, og deretter maling noen dager senere. Vi håper mange kan stille opp på…

Les hele saken

Smør garasjer og verandadører

Vi minner om at alle bevegelige deler i garasjeporten må smøres en gang i året. Figuren under viser hvilke punkter på porten som bør smøres. Vanlig universalolje (WD-40 eller lignende) fungerer greit. Det er også lurt å sjekke muttere og…

Les hele saken

Kunngjøring 2016-12

EL-biler, lading Linjebo har fått de første EL-biler, og dette er et bra tiltak for miljøet som styret absolutt støtter. Men vi må for felleskapets del overveie hvordan vi forholder oss til lading mht. strømforbruk, brannsikkerhet m.v. Det er ikke…

Les hele saken