Kunngjøring 2014-02

Generalforsamling 2014

På generalforsamlingen i år er ett av punktene vedtak om prioritering av vedlikehold og forbedringer i Linjebo. For at evt. arbeider som blir vedtatt kan starte raskest mulig, har styret planlagt å avholde generalforsamling tidligere enn vanlig. Det vil skje 27.03.2014, og innkalling kommer senere.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes styret – styret@ linjebo.no innen 01.03.2014.

Batteri røykvarslere

Batteri til røykvarsler i hver boenhet må skiftes ut hvert år. Vedlagt ligger nytt batteri.

Arbeide Ringvegen/Rådhusvegen

Statens Vegvesen orienterer om at arbeidet i Ringvegen og Rådhusvegen nå vil medføre endring i våre nærområder. Rådhusvegen sør for Ringvegen vil bli gjenåpnet fredag, og mandag 3. mars vil Rådhusvegen bli stengt like nord for Ringvegen (dvs. på vår side).

Dette innebærer at vi som har ut/innkjøring til Rådhusvegen må kjøre om Charles Kings veg og Skolevegen i en periode fremover. Statens Vegvesen vil på nåværende tidspunkt ikke si hvor lenge dette arbeid vil pågå, da det kan være uforutsette forhold i grunnen som vil forsinke arbeidet.

Snø og snøsmelting

Det er kommet snø over Linjebo og snømåkeren gjør sitt beste for å holde veier og
P-plasser farbare. Han har dog andre oppdrag også og det må vises tålmodighet om det i perioder med mye snø tar litt tid før alle veier blir måkt.

Han prioriterer P-plasser ved garasjer og dette kan derfor være en anledning til å overveie å bruke garasjen til  parkering.
Vi antar at snøen vil smelte igjen på et tidspunkt, og ber andelseiere om å sørge for at det ikke ligger for mye snø inntil husvegger. Snø blir til vann, og vann skal helst renne bort fra huset og ikke ned langs grunnmurer som begynner å dra på årene. Også lemmer over kjellertrapper bør holdes snøfri når smeltinga begynner.

Last ned som PDF