Kunngjøring 2014-12

Sommerfest

Styret inviterer til sommerfest på fellesplenen:
LØRDAG 16. AUGUST
Grillen blir tent kl. 17.00. Ta med egen drikke.
Påmelding innen 12. august til Grethe: tlf. 90056687 – grethe@linjebo.no

Taktekking.

Arbeidene er i gang, og vil skride frem med ca. 4-6 dager pr. hus. Det vil skje i rekkefølgen Ringveien 15, 13, 21 – Rådhusveien 11 til 23 – og Ringveien 17 og 19 til slutt.

Stoppekraner

Utskifting/montering av stoppekraner skjer fra uke 32 og fremover – fra 4.8. Rørlegger Norbeck Rør tar individuell kontakt med de berørte og avtaler tid.

Parkering mens det bygges garasjer.

Mens garasjer rives og nye bygges har vi opplagt et problem med biloppstilling. Vi ber derfor alle tenke på dette og parkere med vett så naboen også får plass. Det vil være mulig å stille biler enkelte plasser på garasjeområdene. Når det er støpt ny såle vil det også en stund være mulig å parkere på denne, inntil garasjene bygges.
Men avklar uansett med entreprenør før bilen parkeres noe sted i byggesonen.

Vi minner om:

KID-nr.

De fleste gjør det allerede det men vi håper flere kan begynne å bruke KID-nr ved innbetaling av husleie. Det letter arbeidet, og sparer penger for borettslaget.

Kunngjøringer på e-post?

For å spare kostnader og lette styrets arbeid, ønsker styret å tilby å sende kunngjøringer på e-post til de som ønsker dette. Vennligst send en epost til styret@linjebo.no for å få fremtidige kunngjøringer på epost.

De som ikke har epost, eller av annen årsak ikke ønsker å få kunngjøringer på epost, vil selvsagt få den i papirformat i postkassen som hittil.

 

Last ned som PDF