Husleieøkning

bills capital cash cent

Det er kanskje ikke noen stor overraskelse, men det vil dessverre være nødvendig å øke husleien f.o.m. forfall 25. oktober – dvs. for 4. kvartal. Dette skyldes både økte renteutgifter og et generelt stort vedlikehold i år – til høyere priser enn tidligere. Husleien vil fra 4. kvartal bli kr. 6.000,-.