Generalforsamling for 2020

Styret innkaller til ordinær generalforsamling for Linjebo Borettslag. Generalforsamlingen blir avholdt torsdag 27. mai 2021 kl. 18.00. Med korona-avstand ved bordene på Linjebos unike fellesareal. Sitteplassene ved bordet vil være forbeholdt styret og referent. Ta med stol. Hvis været ikke arter seg vil generalforsamlingen bli utsatt.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Konstituering
  • godkjenning av innkalling
  • godkjenning av fullmakter
  • opprop og oppteljing av stemmer
  • valg av ordstyrer og referent
  • valg av tellekorps (2 personer) og protokollunderskrivere (2 personen)
 2. Styret årsrapport 2020
 3. Årsregnskap 2020 med revisjonsrapport
 4. Innkomne forslag
 5. Budsjett 2021
 6. Valg
 7. Avslutning

Styret ønsker alle velkommen til generalforsamling. Det vil i år ikke bli bevertning. Etter avslutningen vil det bli mulighet for å reise andre spørsmål som ikke har direkte relevans for generalforsamlingen.

Husk skriftlige fullmakter – kun en (1) pr. andelseier.