Utlufting, kondens og varme

ethnic female touching wet window

Vi har hatt et par tilfeller av kondens på og ved baderom og vil påpeke at det må sørges for tilstrekkelig utlufting og sirkulasjon. Det må også stå en viss varme på i alle rom, spesielt kjøkken og bad. Vi er klar over at strømmen er dyr, men på lang sikt er det en svært dårlig løsning å stenge lufteventiler og skru ned varmen for mye da dette vil gi kondensskader som ikke dekkes av forsikringen.

Slike skader vil ikke bli dekket av borettslaget heller da vi mener dette faller under Vedtektene § 4.2 om andelseiers vedlikeholdsplikt.