Kunngjøring 2014-12

Sommerfest Styret inviterer til sommerfest på fellesplenen: LØRDAG 16. AUGUST Grillen blir tent kl. 17.00. Ta med egen drikke. Påmelding innen 12. august til Grethe: tlf. 90056687 – grethe@linjebo.no Taktekking. Arbeidene er i gang, og vil skride frem med ca….

Les hele saken

Kunngjøring 2014-06

Endring i  styret Styremedlem Mohammed Abdullah skal  flytte, og i hans sted inntreder varamedlem Terje Mikal Mjelde, Ringvegen 17C. Endringen vil skje i starten av juni måned.

Les hele saken

Kunngjøring 2013-11

Parkering Styret må igjen gjøre oppmerksom på parkeringsforholdene i Linjebo: Til hver enhet er det knyttet én garasje, og vi oppfordrer til å bruke denne i størst mulig grad. Oppstillingsplasser foran hver rekke er gjesteparkering. Oppstilling av egne biler her…

Les hele saken

Kunngjøring-2013-03

Parkering Styret må igjen gjøre oppmerksom på parkeringsforholdene i Linjebo: Til hver enhet er det knyttet én garasje, og vi oppfordrer til å bruke denne i størst mulig grad. Oppstillingsplasser foran hver rekke er gjesteparkering. Oppstilling av egne biler her…

Les hele saken

Kunngjøring-2012-06

Ny dugnad 19.juni Det er påkrevet med ny dugnad for å få skrapt/malt ferdig garasjer i syd – og påbegynt samme jobb i nord. Det trengs også gjøres noen småreparasjoner. Oppmøte tirsdag 19.juli kl 17:30 Container for hageavfall Container plassert…

Les hele saken

Kunngjøring-2011-05

Dugnad Høstdugnaden er fastsatt til 12.10.2011 kl 17:00. Oppmøte ved flaggstanga. Det blir utplassert to containere KUN FOR HAGEAVFALL i uke 40 (en i syd og en i nord). Enkel servering med drikke. Liste over noe av det som må…

Les hele saken

Kunngjøring-2011-01

Snørydding/parkering Styret vil få minne om at de få parkeringsplassene vi disponerer her i borettslaget er parkeringsplasser og ikke henstillingsplasser for biler. Det står en grønn bil uten skilter parkert ved Ringvegen 17. Det står en rød bil ved garasjerekkene…

Les hele saken

Kunngjøring-2010-07

Husleie Utestående husleie innebetalinger utgjør pr 9/11 kr 38 000,- Styret vil gjøre oppmerksom på at oppfølgning av husleieinnbetalinger nå gjøres av Økonor Gardermoen. Det vil påløpe purregebyr og inkassosalær etter hver tids gjeldende takster. Parkering Vi henstiller alle til…

Les hele saken

Kunngjøring-2010-05

Dugnad Høstdugnaden 2010 blir tirsdag 18. oktober fra kl 1700 og til det blir mørkt. Det vil bli utplassert container og de er KUN FOR HAGEAVFALL. Styret har et ønske om at så mange beboere som mulig blir med. Parkering…

Les hele saken