Kunngjøring 2016-12

EL-biler, lading Linjebo har fått de første EL-biler, og dette er et bra tiltak for miljøet som styret absolutt støtter. Men vi må for felleskapets del overveie hvordan vi forholder oss til lading mht. strømforbruk, brannsikkerhet m.v. Det er ikke…

Les hele saken

Kunngjøring 2016-01

Parkering og snø I desember sendte styret ut en oversikt over tildelte parkeringsplasser. Noe av hensikten med denne var å sikre en god måte å deponere snø på i Linjebo, og tilfellet ville at det ble en snørik vinter rett…

Les hele saken

Kunngjøring 2015-20

Nye parkeringsregler i Linjebo Borettslag På grunn av et økende antall klager over parkering i Linjebo, finner styret det nødvendig å utarbeide en strammere regulering av parkeringsforholdene. Vi håper at disse regler kan føre til mer hensyntagen overfor naboer, mindre…

Les hele saken

Graving ved parkeringsplassen i nord

Fredag vil det vil bli gravd og lagt grus i området mellom P-plass i Nord og nabotomter i Rådhusvegen 25. Altså mellom de to garasjerekker. Biler parkert mot nabotomt bes derfor flyttet før kl 11 i morgen fredag 6.11.

Les hele saken

Kunngjøring 2015-16

Steng av vannet Det er snart fare for nattefrost og vi minner om at vann til utekraner må stenges, og kraner tømmes. La deretter kranene ute stå åpne for å hindre at rør/kraner fryser i stykker. Parkering Vi må vel…

Les hele saken

Kunngjøring 2014-12

Sommerfest Styret inviterer til sommerfest på fellesplenen: LØRDAG 16. AUGUST Grillen blir tent kl. 17.00. Ta med egen drikke. Påmelding innen 12. august til Grethe: tlf. 90056687 – grethe@linjebo.no Taktekking. Arbeidene er i gang, og vil skride frem med ca….

Les hele saken