Borettslaget har et regelverk som alle beboere og andelseiere plikter å forholde seg til. Først og fremst har vi vedtektene, som er hjemlet i Borettslagsloven og som borettslaget er forpliktet til å ha. Dette er et dokument som er juridisk bindende og som forteller hvordan borettslaget skal drives. I tillegg forteller det hvilke rettigheter og plikter andelseiere og styret har. Vedtektene kan kun endres ved avstemning i generalforsamlingen (behøver to tredjedels flertall).

Dernest har vi husordensreglene, som inneholder regler om for eksempel ro og orden, bilkjøring, parkering, husdyrhold osv. Disse reglene kan endres av styret etter behov.

Til sist har vi en estetisk enhetsplan, som beskriver hvordan borettslagets utvendige fasade skal være; for eksempel utseende og farge på boligene, tilbygg, gjerder og lignende. Denne planen er utarbeidet fordi vi ønsker at borettslaget skal ha et enhetlig utseende, og fordi kommunen har lagt strenge begrensninger og føringer for borettslagets fasade siden vi er en del av kommunens kulturminnevernplan. Den estetiske enhetsplanen kan endres ved alminnelig flertall på avstemning i beboermøte.

I tillegg har vi en egen instruks for medlemmene av valgkomiteen: