Parkering og kjøring på grøntareal

På generalforsamlingen i år ble det tatt opp den stadige parkering og tilmed kjøring på grøntarealet flere steder i Linjebo. Slikt er i strid med husordensreglene og skal ikke forekomme. Småslitasje på grønne flekker virker svært skjemmende for området, og Styret er oppgitt over holdningen til det unike grøntareal vi har i Linjebo.

Alle beboere fikk for litt over ett år siden utlevert og signerte på mottak av parkeringsregler, og vi ber dere være nøyere på å følge disse reglene til glede for oss alle.