Endret estetisk enhetsplan for paviljonger

Det ble avholdt et kort beboermøte den 26.08 der 11 beboere med 3 fullmakter trosset vinden og vedtok en endring av Estetisk enhetsplan. Det er bare ett avsnitt i punkt 1. Paviljonger som ble endret. Her er hele punktet med…

Les hele saken
photo of people gathering in room

Innkalling til beboermøte torsdag 26. august kl. 17:00

Styret innkaller med dette til beboermøte på fellesarealet. Det er værforbehold, og møtet vil bli utsatt om det ikke er hyggelig vær. Bakgrunnen er at en andelseier ønsker å endre et punkt i Estetisk enhetsplan.

Les hele saken

Parkeringsforbud i Rådhusvegen

Som mange sikkert allerede har sett, har kommunen nå innført parkeringsforbud langs Linjebo i Rådhusvegen. Vi regner med at dette i en overgang kan føre til litt parkeringsproblemer på Linjebos område, og vi benytter derfor anledningen til å minne om…

Les hele saken
man people woman sign

Linjebos husforsikring

Styret er ved å innhente tilbud på forsikring fra Storebrand for å se om de kan være billigere enn IF som vi har avtale med i dag. I forbindelse med ev. ny forsikringsavtale med Storebrand er det ønskelig å få…

Les hele saken

Sjekk markisen

Det er soltider og dermed går markisene i aktivitet. Linjebo har de siste årene hatt et par tilfelle av markiser som har løsnet og falt ned. Heldigvis bare med litt materiell skade. Markisen er beboers ansvar, og man bør derfor…

Les hele saken

Smør garasjer og verandadører

Vi minner om at alle bevegelige deler i garasjeporten må smøres en gang i året. Figuren under viser hvilke punkter på porten som bør smøres. Vanlig universalolje (WD-40 eller lignende) fungerer greit. Det er også lurt å sjekke muttere og…

Les hele saken