Kunngjøring 2015-03

Referat generalforsamling 26.03

Vedlagt følger referatet fra generalforsamlingen 26. mars.

På generalforsamlingen ble Estetisk enhetsplan for Linjebo Borettslag vedtatt og den følger også vedlagt. Om beboere forholder seg til den før noe tiltak iverksettes kan mye bry unngås, og det skal i mange tilfelle ikke være nødvendig å spørre styret om regler. Men styret ønsker fortsatt informasjon om alle endringer.

Husordensregler 26.03

Styret har også oppdatert og revidert Husordensregler og ber beboere sette seg inn i disse, da vi også da kan unngå mange unødige irritasjoner.

Både Husordensregler og Estetisk Enhetsplan skal innsettes i mappen som følger andelen.

Dugnad (maling)

Vårdugnaden vil bli avholdt 28. og 29. april kl 17.00 begge dager.

Hovedpunktet er at det nå er tid for vår egen innsats med maling av garasjer. Dette kan ikke klares alene på dugnad, og vi ber derfor de beboere som kunne tenke seg å gjøre en ekstrainnsats melde seg, da det vil bli rike muligheter for å tilbringe både en og flere vårkvelder eller -ettermiddager med å male. Vi håper så mange som mulig ser nytten av dette og stiller opp, både på dugnad og på egen hånd. Blir jobben ikke gjort av beboere selv må vi sette jobben ut som betalt arbeid, og det vil bety en betydelig kostnad.

For å sikre en god gjennomføring er det nødvendig at styret leder og fordeler arbeidet med dette, og vi ber om at ingen gjør noe på egen hånd før styret er konsultert.

Vi ber om at beboere åpner garasjeportene sine til kl. 17.00 den 28. april UANSETT om man er forhindret i å delta.

Siste finish garasjer

Arbeidet med asfaltering skrider frem og ventes å være ferdig omkring 24. april. Fra ca. 20. april vil Grimstad-garasjer foreta den siste finpussing av garasjer, og utbedre mangler. Noen har opplevd ansamlinger av mugg. Dette er kosmetisk og kun på overflaten uten konsekvens for materialenes varighet eller kvalitet. Dette kan vaskes bort med en lett blanding av klorin.

Websiden www.linjebo.no

Terje Mjelde har fornyet vår webside så den nå er et mye bedre sted å hente informasjon for beboere. Er du på internett så ta en titt på www.linjebo.no

Partytelt

Styret har gått til innkjøp av et rimelig partytelt (6×3 meter). Dette er til utlån til beboere som ønsker det (mot depositum). Ta kontakt med styret.